Job 42
SHP

Job 42

42
Job odgovara BOGU
1Tada je Job odgovorio BOGU:
2»Znam da sve možeš. Poželiš li što učiniti,
nitko to ne može promijeniti niti spriječiti.
3Pitao si: ‘Tko je ovaj koji krivo govori
o mojem ustroju svijeta?’
Govorio sam o stvarima koje nisam razumio,
previše su čudesne za mene i nisam ih shvaćao.
4Rekao si: ‘Slušaj sada, a ja ću govoriti;
pitat ću te, a ti mi odgovori.’
5Čuo sam te vlastitim ušima,
a sada su te i moje oči vidjele.
6Povlačim što sam rekao.
Tugovao sam u prahu i pepelu,
ali sada prihvaćam utjehu.«
Zaključak
7Nakon što je BOG sve to izgovorio Jobu, rekao je Elifazu iz Temana: »Ljut sam na tebe i na tvojih dvojicu prijatelja. Niste o meni govorili istinito kao moj sluga Job. 8Stoga, sada uzmite sedam junaca i sedam ovnova pa idite mom slugi Jobu i za sebe prinesite žrtvu paljenicu. Moj sluga Job molit će za vas, a ja ću mu prihvatiti molitvu. Neću vas kazniti za vašu nerazumnost iako niste o meni govorili istinito kao moj sluga Job.«
9Tada su Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naama učinili kako im je rekao BOG. Potom je BOG prihvatio Jobovu molitvu.
10Nakon što je Job molio za svoje prijatelje, BOG mu je vratio blagostanje. Dao mu je i dvostruko više nego što je imao ranije. 11U kuću su mu došli sva braća i sestre, zajedno sa svim njegovim poznanicima, pa su s njim jeli. Tugovali su s njim i tješili ga zbog svih nevolja koje je BOG poslao na njega. Svatko mu je od njih dao srebrnjak i zlatan prsten.
12Drugi je dio Jobovog života BOG blagoslovio više nego prvi. Stekao je četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, dvije tisuće volova i tisuću magarica. 13Također, dobio je i sedmoricu sinova i tri kćeri. 14Prvoj je kćeri dao ime Jemima, drugoj Kesija, a trećoj Keren Hapuka. 15U cijeloj zemlji nisu se mogle naći žene tako lijepe kao Jobove kćeri. Otac im je dao dio nasljedstva, kao i njihovoj braći.
16Nakon toga Job je poživio još sto četrdeset godina. Ne samo što je vidio svoju djecu nego i unuke svojih unuka. 17Job je umro u dubokoj starosti, nakon dugog i ispunjenog života.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Learn More About Biblija: suvremeni hrvatski prijevod