Hebrejima 10
SHP

Hebrejima 10

10
Kristova žrtva čini nas savršenima
1Zakon nam daje tek sjenu budućih dobara, on je samo odraz stvarnosti. Zato nije moguće istim žrtvama, što se neprestano iz godine u godinu prinose, učiniti savršenima one koji pristupaju Bogu. 2Da ih je Zakon mogao učiniti savršenima, tada se više ne bi prinosile žrtve. Božji bi štovatelji bili očišćeni jednom zauvijek i ne bi više osjećali krivnju za svoje grijehe. 3Naprotiv, tim se žrtvama svake godine obnavlja sjećanje na grijehe. 4Krv bikova i jaraca ne može izbrisati grijehe.
5Zato je Krist, kada je došao na svijet, rekao:
»Nisi želio žrtve i prinose,
nego si za mene pripremio tijelo.
6Nisi bio zadovoljan žrtvama paljenicama
ni prinosima za očišćenje grijeha.
7Tada sam rekao: ‘Evo me!’
Kao što piše o meni u Svetom pismu,
došao sam izvršiti tvoju volju, Bože.«#10,5-7 Citat iz Ps 40,6-8.
8Prvo je rekao: »Ti ne želiš životinjske žrtve ni prinose, nisu ti po volji žrtve paljenice ni prinosi za grijeh«, premda je Zakon zahtijevao da se one prinose. 9Zatim je rekao: »Evo me! Došao sam izvršiti tvoju volju.« Time Bog ukida prvo prinošenje žrtava da bi uspostavio drugo. 10Isus Krist je bio poslušan Božjoj volji: prinio je svoje tijelo kao žrtvu jednom zauvijek i tako nas učinio svetima.
11Svaki svećenik svakodnevno obavlja svoju službu Bogu. Prinosi uvijek iznova iste žrtve, ali one nikada ne mogu ukloniti grijehe. 12Krist je, naprotiv, prinio samo jednu jedinu žrtvu za grijehe svih vremena. Tada je sjeo Bogu s desne strane 13i sada čeka da njegovi neprijatelji budu podloženi njegovoj vlasti. 14On je jednom jedinom žrtvom učinio zauvijek savršenima sve koje posvećuje.
15O tome nam svjedoči i Sveti Duh koji prvo kaže:
16»Ovo je Savez koji ću sklopiti s njima
nakon tog vremena, kaže Gospodin.
Stavit ću svoje zakone u njihova srca
i upisati ih u njihove umove.#10,16 Citat iz Jr 31,33.
17Više se neću sjećati njihovih grijeha
niti njihovih zlih djela.«#10,17 Citat iz Jr 31,34.
18Budući da su svi grijesi oprošteni, žrtve za grijehe više nisu potrebne.
Približite se Bogu!
19Stoga, braćo i sestre, možemo slobodno ući u Svetinju nad svetinjama po Isusovoj krvi, 20novim i živim putem koji nam je on otvorio kroz zastor, to jest kroz svoje tijelo. 21Imamo vrhovnog svećenika koji upravlja Božjom kućom. 22Dakle, pristupimo Bogu iskrenog srca i čvrste vjere, jer su nam srca očišćena od krivnje, a tijelo oprano čistom vodom. 23Držimo se čvrsto nade koju ispovijedamo, jer se u Boga, koji nam je dao obećanje, možemo pouzdati.
Hrabrite jedni druge!
24Pazimo jedni na druge, da se potičemo na ljubav i dobra djela. 25Ne propuštajmo dolaziti na zajedničke sastanke, kao što neki običavaju činiti, već ohrabrujmo jedni druge. Ovo činite sve više kako vidite da se približava Gospodinov dan#10,25 Gospodinov dan Dan kada će Isus Krist ponovo doći i suditi ljudima..
Ne odbacujte Božjeg Sina!
26Ako namjerno nastavljamo griješiti nakon što smo spoznali istinu, tada nam ne preostaje više žrtva za grijeh.#10,26 Misli se na one koji odbacuju Krista. Vidi 29. redak. 27Ostaje nam samo da sa strahom očekujemo sud i razbuktalu vatru koja će proždrijeti one koji se suprotstavljaju Bogu. 28Tko je prekršio Mojsijev zakon, bio je pogubljen bez milosti, a osuda se temeljila na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. 29Koliko će strožu kaznu zaslužiti onaj tko je odbacio Božjeg Sina, tko je smatrao bezvrijednom krv Novog saveza što ga je posvetila i tko je uvrijedio Duha milosti! 30Jer, poznajemo onoga koji je rekao: »Osveta je moja, ja ću im uzvratiti.«#10,30 Citat iz Pnz 32,35. I opet: »Gospodin će suditi svome narodu.«#10,30 Citat iz Pnz 32,36. 31Strašno je pasti u ruke živoga Boga.
Ostanite hrabri i strpljivi!
32Sjetite se prvih dana kada ste, tek prosvijetljeni, prolazili kroz mnoge patnje, ali ste ostali čvrsti. 33Katkad ste bili javno izloženi uvredama i zlostavljanju. Katkad ste bili supatnici s onima prema kojima su tako postupali. 34Vi niste samo suosjećali s patnjama utamničenih nego ste i s radošću prihvatili oduzimanje vlastite imovine. Znali ste da posjedujete nešto bolje, nešto trajno.
35Stoga, ne gubite pouzdanje jer će vam ono donijeti veliku nagradu. 36Budite ustrajni u izvršavanju Božje volje, da primite obećanje.
37»Još malo, još samo malo,
i doći će onaj koji treba doći,
neće zakasniti.
38Moj pravednik živjet će od vjere.
Ali ako se povuče natrag,
neću biti njime zadovoljan.«#10,37-38 Citat iz Hab 2,3-4 (prema starogrčkom tekstu).
39No mi nismo poput onih koji otpadaju, za propast. Mi smo oni koji vjeruju, za spasenje duše.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Learn More About Biblija: suvremeni hrvatski prijevod