YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 1

1
Da phả vạ ăn sling lồng cúa Chẩu Dê-xu Krit
(1:1 – 2:23)
Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit
(Lu-ca 3:23-38)
1Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit,#1:1 Toọc le̱ Dê-xu Cơ-rít. lục lan Đa-vít, lục lan Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sling oóc I-xác; I-xác sling oóc Da-cốp; Da-cốp sling oóc Du-đa vạ pi̱ noọng te. 3Du-đa au Ta-ma sling oóc Phê-rết vạ Xê-rách. Phê-rết sling oóc Hết-rôn; Hết-rôn sling oóc A-ram; 4A-ram sling oóc A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sling oóc Na-ha-xôn; Na-ha-xôn sling oóc Xanh-môn. 5Xanh-môn au Ra-háp sling oóc Bô-ô. Bô-ô au Ru-tơ sling oóc Ô-bết. Ô-bết sling oóc De-xê;#1:5 Kẻ hêng I-xai tố đảy. 6De-xê sling oóc vuồng Đa-vít.
Đa-vít au mjề cúa U-ri sling oóc Xa-lô-môn. 7Xa-lô-môn sling oóc Rô-bô-am; Rô-bô-am sling oóc A-bi-da; A-bi-da sling oóc A-xa; 8A-xa sling oóc Dô-xa-phát; Dô-xa-phát sling oóc Dô-ram; Dô-ram sling oóc Ô-xia. 9Ô-xia sling oóc Dô-tham; Dô-tham sling oóc A-cha; A-cha sling oóc Ê-xê-chia. 10Ê-xê-chia sling oóc Ma-na-xe; Ma-na-xe sling oóc A-môn; A-môn sling oóc Dô-xi-a. 11Dô-xi-a, cón slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, sling oóc Dê-cô-nia vạ sling oóc lai lục đai them.#II Vuồng 24:14-15; II Xử 36:10; Dê 27:20.
12Lăng slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, Dê-cô-nia sling oóc Xa-la-thi-ên;#1:12 Ten nẩy chang Chao Kiết Cáu đảy roọng hết Xa-anh-thi-ên. Xa-la-thi-ên sling oóc Xô-rô-ba-bên; 13Xô-rô-ba-bên sling oóc A-bi-út; A-bi-út sling oóc Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sling oóc A-xô. 14A-xô sling oóc Xa-đốc; Xa-đốc sling oóc A-chim; A-chim sling oóc Ê-li-út; 15Ê-li-út sling oóc Ê-lê-a-xa;#1:15 Mì thẻ kẻ hêng: Ê-lê-a-xa. Ê-lê-a-xa sling oóc Ma-than; Ma-than sling oóc Da-cốp; 16Da-cốp sling oóc Dô-xép le̱ phua Ma-ri; Ma-ri sling oóc Dê-xu, roọng hết Lạo Krit.
17Pện le̱, tứ Áp-ra-ham thâng Đa-vít mì thuổn thảy slíp slí tơ̱i; tứ Đa-vít thâng pư̱a tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn mì slíp slí tơ̱i; vạ tứ pư̱a tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn thâng Lạo Krit tố mì slíp slí tơ̱i.
Chẩu Dê-xu sling lồng
(Lu-ca 2:1-7)
18Ăn sling lồng cúa Chẩu Dê-xu Krit đạ sling oóc pện nẩy: Ma-ri, me̱ oóc cúa Te, đảy Dô-xép tặt cằm dá, tọ pư̱a xằng kin nòn xáu căn lẻ nàng pà đang pjom Chẩu Thảnh Khoăn.#Lu 1:27. 19Dô-xép phua cúa nàng le̱ cần chăn chính,#1:19 Le̱ cần đây đứa, mì slim điếp tố đảy. bấu ái hết va̱i tha nả nàng, pện slưởng đắc đỉ tả bấu au. 20Dô-xép đang slí nẳm slưởng mừa viêc nẩy, lẻ lỉnh fạ nâng cúa Chẩu oóc nả mà đuổi ké chang đua phăn vạ cạ hẩư chắc pện: “Dô-xép lục lan Đa-vít ời, ni̱ dá lao bái Ma-ri au mà hết mjề, vỉ ăn đang nàng mì mỉn le̱ pjom Chẩu Thảnh Khoăn. 21Nàng co̱i sling lục chài nâng; ni̱ hạy tặt ten le̱ Dê-xu, vỉ chăn lục chài mỉn co̱i cháu dân rầu oóc khói tội.”#Lu 1:31. 22Bại viêc nẩy sleng oóc sle cằm Chẩu đạ phuối quá slấy độn cón đảy pền ca rình:
23“Nè, lục slao nóm nâng co̱i pà đang, vạ sling lục chài,
Cần hâu co̱i tặt ten lục chài tỉ le̱ Em-ma-nu-ên,”#Êxai 7:14.
ngịa le̱ Po̱ Fạ dú đuổi boong rầu. 24Dô-xép nòn tứn, hết me̱n tồng cằm lỉnh fạ cúa Chẩu cạ vạ bái Ma-ri au mà hết mjề, 25tọ bấu kin nòn xáu nàng hẩư thâng vằn nàng sling oóc đảy lục chài nâng vạ tặt ten roọng hết DÊ-XU.#Lu 2:21.

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 1: TYZ2022

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy