Sơnròp Gơlik Gơs 1
KPM2018

Sơnròp Gơlik Gơs 1

1
Rài yut yau, bơh tŭ crơng gơs trồ tiah tus di rài Abraham
(1:1 – 11:9)
Yàng Tom Trồ crơng gơs trồ tiah
1Bơh sơnròp Yàng Tom Trồ crơng gơs ală trồ mơ tiah.
2Mơ ù ò gơs rùp, pah gòi lơm, bơta klam jơngo ơm hơđang mat cìr jrô; Hwềng Yàng Tom Trồ wañ hơđang nha dà. 3 Yàng Tom Trồ đơs lah: “Gơs tĕ bơta àng,” gen gơs bơta àng. 4Yàng Tom Trồ gŏ bơta àng la niam gen Kơnràñ cah is bơta àng mơ bơta jơngo. 5Yàng Tom Trồ sơnđan bơta àng la ngai mơ bơta jơngo la mang. Behơ̆ gơs mho mơ drim: hơ̆ la ngai sơnròp.
6 Yàng Tom Trồ đơs tai lah: “Gơs tĕ dô pah gòi digùl dà nàng cah is dà mơ ală dà.” 7Kơnràñ lơh gơs pah gòi mơ cah is dà tòm tiah hơđơm pah gòi mơ dà hơđang pah gòi, gen gơs behơ̆. 8Yàng Tom Trồ sơnđan pah gòi la trồ. Behơ̆ gơs mho mơ drim: hơ̆ la ngai bàr.
9Yàng Tom Trồ đơs lah: “Ală dà tòm tiah hơđơm pah gòi pơjum tĕ dô bă, mơ gơlik tĕ ù rañ rsơh,” gen gơs behơ̆. 10Yàng Tom Trồ sơnđan tiah rañ rsơh la ù, mơ dê tiah dà pơjum bal la dàlềng. Yàng Tom Trồ gŏ ală bơta hơ̆ la niam. 11Yàng Tom Trồ đơs lah: “Ù hòn tĕ chi ñhơt gơs gar sơntìl mơ chi plai pơnjat be jơi gơ, mơ gơs gar tòm gơ hơđang ù,” gen gơs behơ̆. 12Ù tơnggơs chi ñhơt gơs gar pơnjat be jơi gơ, chi tơnggơs plai gơs gar tòm gơpơnjat be jơi gơ. Yàng Tom Trồ gŏ bơta hơ̆ la niam. 13Behơ̆, gơs mho mơ drim: hơ̆ la ngai pe.
14Yàng Tom Trồ đơs lah: “Gơs tĕ ală bơta àng tòm pah gòi hơđang trồ nàng cah is ngai mơ mang, mơ ngui nàng lơh tềl tồ kòp kơnhai, ngai mơ sơnam; 15mơ ngui nàng lơh gơs ală bơta àng tòm pah gòi hơđang trồ tồ pơnđàng tòm ù,” gen gơs behơ̆. 16Yàng Tom Trồ lơh gơs bàr bơta àng dờng: bơta àng dờng rlau nàng at bồ trồ ngai mơ bơta àng dềt rlau nàng at bồ trồ mang. Kơnràñ lơh gơs ală sơmañ sơl. 17Yàng Tom Trồ ơn ală bơta hơ̆ tòm pah gòi hơđang trồ nàng pơnđàng tòm ù, 18tồ at bồ ngai mơ mang, tồ cah is bơta àng mơ bơta jơngo. Yàng Tom Trồ gŏ bơta hơ̆ la niam. 19Behơ̆, gơs mho mơ drim: hơ̆ la ngai poan.
20Yàng Tom Trồ đơs lah: “Dà tơnggơs tĕ ală phan kis lìu làc, mơ ală sềm par tĕ hơđang ù tòm pah gòi trồ dê.” 21Yàng Tom Trồ crơng gơs ală ka dờng, ală phan kis mơ wañ kơnòm dê dà mơ tơnggơs gơlik lìu làc, pơnjat be jơi gơ, mơ ală sềm par pơnjat be jơi gơ. Yàng Tom Trồ gŏ bơta hơ̆ la niam. 22Yàng Tom Trồ ai lơngai ală jơi hơ̆ in mơ đơs lah: “Tơnggơs tĕ bơtơl oă tai, lơh bềng lìu tòm ală dàlềng; mơ ală sềm tơnggơs tĕ oă hơđang ù.” 23Behơ̆, gơs mho mơ drim: hơ̆ la ngai pram.
24Yàng Tom Trồ đơs tai lah: “Ù tơnggơs tĕ ală phan kis pơnjat be jơi gơ, ală phan poan jơng tòm hìu, ală phan wìn nsròng, mơ ală phan poan jơng hơđang ù pơnjat be jơi gơ,” gen gơs behơ̆. 25Yàng Tom Trồ lơh ală phan poan jơng hơđang ù pơnjat be jơi gơ, ală phan poan jơng tòm hìu pơnjat be jơi gơ, mơ ală phan wìn nsròng hơđang ù pơnjat be jơi gơ. Yàng Tom Trồ gŏ bơta hơ̆ la niam.
Crơng gơs kòn mơnus
26 Yàng Tom Trồ đơs lah: “Bol He lơh gơs tĕ kòn mơnus be rùp He mơ tòm toh be He nàng khai at bồ ală ka tòm dàlềng, ală sềm hơđang trồ, ală phan poan jơng tòm hìu, ală phan poan jơng tòm brê hơđang ù, mơ ală phan wìn nsròng lam jơh ù tiah.”
27 Yàng Tom Trồ crơng gơs kòn mơnus be rùp Kơnràñ,
Kơnràñ crơng gơs kòn mơnus be rùp Yàng Tom Trồ,
Kơnràñ crơng gơs cau klau mơ cau ùr.
28Yàng Tom Trồ ai lơngai lơngò bol khai in mơ đơs lah: “Tơnggơs tĕ bơtơl oă, lơh bềng lìu ù tiah, lơh ù in dòn duh, at bồ ală ka tòm dàlềng, ală sềm hơđang trồ, mơ ală phan kis wañ hơđang ù.”
29Mơ Yàng Tom Trồ đơs lah: “Do, Añ ai bol mê in jơh ală ñhơt tơnggơs gar hòn làm ù, mơ ală chi gơs plai tơnggơs gar, hơ̆ rơp la phan sa bol mê in. 30Mơ ală phan hơđang ù, ală sềm hơđang trồ, mơ jơi phan wìn nsròng hơđang ù, phan lơi mơ gơs nhơm kis gen Añ ai gơ in jơh ală ñhơt tơlir nàng ngui lơh gơs phan sa,” gen gơs behơ̆. 31Yàng Tom Trồ gŏ ală broă Kơnràñ neh lơh la niam ngan. Behơ̆ gơs mho mơ drim: hơ̆ la ngai prau.

© 2018 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Sră Goh 2018

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.