Matei 1
EDCR
1
Genealogia lui Isus Hristos
(Luca 3:23-38)
1Cartea neamului#Lc. 3:23. lui Isus Hristos, fiul#Cap. 22:42. Ps. 132:11. Is. 11:1. Ier. 23:5. In. 7:42. Fap. 2:30; 13:23. Rom. 1:3. lui David, fiul#Gen. 12:3; 22:18. Gal. 3:16. lui Avraam. 2Avraam#Gen. 21:2,3. l-a născut pe Isaac; Isaac#Gen. 25:26. l-a născut pe Iacov; Iacov#Gen. 29:35. i-a născut pe Iuda și pe frații lui; 3Iuda#Gen. 38:27. i-a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares#Rut 4:18. 1Cr. 2:5,9. l-a născut pe Esrom; Esrom l-a născut pe Aram; 4Aram l-a născut pe Aminadab; Aminadab l-a născut pe Naason; Naason l-a născut pe Salmon; 5Salmon l-a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz l-a născut pe Obed, din Rut; Obed l-a născut pe Ișai; 6Ișai#1Sam. 16:1; 17:12. l-a născut pe regele David. Regele David#2Sam. 12:24. l-a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon#1Cr. 3:3,10. l-a născut pe Roboam; Roboam l-a născut pe Abia; Abia l-a născut pe Asaf; 8Asaf l-a născut pe Iosafat; Iosafat l-a născut pe Ioram; Ioram l-a născut pe Ozia; 9Ozia l-a născut pe Ioatam; Ioatam l-a născut pe Ahaz; Ahaz l-a născut pe Ezechia; 10Ezechia#2Rg. 20:21. 1Cr. 13:1. l-a născut pe Manase; Manase l-a născut pe Amos; Amos l-a născut pe Iosia; 11Iosia#1Cr. 3:15,16. i-a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea deportării#2Rg. 24:14,15,16; 25:11. 2Cr. 36:10,20. Ier. 27:20; 39:9; 52:11,15,28-30. Dan. 1:2. în Babilon. 12După deportarea în Babilon, Iehonia#1Cr. 3:17,19. l-a născut pe Salatiel; Salatiel l-a născut pe Zorobabel#Ezra 3:2; 5:2. Neem. 12:1. Hag. 1:1.; 13Zorobabel l-a născut pe Abiud; Abiud l-a născut pe Eliachim; Eliachim l-a născut pe Azor; 14Azor l-a născut pe Sadoc; Sadoc l-a născut pe Achim; Achim l-a născut pe Eliud; 15Eliud l-a născut pe Eleazar; Eleazar l-a născut pe Matan; Matan l-a născut pe Iacov; 16Iacov l-a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se numește Hristos. 17Așadar, de la Avraam până la David sunt paisprezece generații cu totul; de la David până la deportarea în Babilon sunt paisprezece generații; iar de la deportarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece generații.
Nașterea lui Isus Hristos
(Luca 2:1-7)
18Iar nașterea#Lc. 1:27. lui Isus Hristos a fost așa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt#Lc. 1:35.. 19Iosif, bărbatul ei, fiindcă era un om drept și nu voia să o facă de rușine#Dt. 24:1., plănuia să o lase pe ascuns. 20Dar pe când se frământa el cu aceste gânduri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, care i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria de soție, căci ce s-a zămislit#Lc. 1:35. în ea este de la Duhul Sfânt! 21Ea va naște#Lc. 1:31. un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El#Fap. 4:12; 5:31; 13:23,28. va mântui pe poporul Său de păcate.” 22Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care zice:
23 Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu
și-i vor pune numele Emanuel # 1:23 Is. 7:14. ,
care, tradus, înseamnă: Dumnezeu este cu noi#1:23 Is. 8:10.. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului: a luat-o de soție, 25dar n-a cunoscut-o#1:25 Eufemism biblic folosit pentru a denumi relațiile intime dintre două persoane. Aici și în alte pasaje similare. până ce ea a născut un fiu#Ex. 13:2. Lc. 2:7,21.. Și I-a pus numele Isus.

Copyrightul pentru Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită (EDCR) © 2019 aparține British and Foreign Bible Society / Societății Biblice pentru Răspândirea Bibliei în Anglia și Străinătate și Societății Biblice Interconfesionale din România.

Learn More About Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019