Exodul 29
EDCR

Exodul 29

29
Consacrarea preoților
1Iată ce să faci ca să‑i sfințești în slujba de preoți ai Mei: Ia#Lev. 8:2. un vițel din cireadă și doi berbeci fără cusur; 2fă din făină fină de grâu azime#Lev. 2:4; 6:20‑22., turte nedospite frământate cu untdelemn și lipii nedospite unse cu untdelemn; 3pune‑le într‑un coș și adu‑le împreună cu vițelul și cu cei doi berbeci! 4Să‑i aduci apoi pe Aaron și pe fiii lui la intrarea în Cortul Întâlnirii și să‑i#Cap. 40:12. Lev. 8:6. Evr. 10:22. speli cu apă. 5Să iei#Cap. 28:2. Lev. 8:7. veșmintele și să‑l îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul#Cap. 28:8. și cu pieptarul și să‑l încingi cu brâul efodului. 6Să‑i pui#Lev. 8:9. turbanul pe cap și pe turban să pui coroana sfântă. 7Să iei untdelemnul#Cap. 28:41; 30:25. Lev. 8:12; 10:7; 21:10. Num. 35:25. pentru ungere, să i‑l torni pe cap și să‑l ungi. 8Să‑i aduci#Lev. 8:13. apoi pe fiii lui și să‑i îmbraci cu tunicile. 9Să‑i încingi pe Aaron și pe fiii lui cu brâiele și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoția#Num. 18:7. va fi a lor printr‑o rânduială veșnică. Așa să‑i învestești pe Aaron#Cap. 28:41. Lev. 8:22. Evr. 7:28. și pe fiii lui în slujbă.
10Să aduci vițelul înaintea Cortului Întâlnirii, iar Aaron#Lev. 1:4; 8:14. și fiii lui să‑și pună mâinile pe capul lui. 11Să înjunghii vițelul înaintea DOMNULUI, la intrarea în Cortul Întâlnirii. 12Să iei#Lev. 8:15. apoi din sângele vițelului și să‑l pui cu degetul pe#Cap. 27:2; 30:2. coarnele altarului, iar sângele rămas să‑l verși la temelia altarului. 13Să iei#Lev. 3:3. toată grăsimea din jurul măruntaielor și prapurul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea care‑i acoperă și să le arzi pe altar. 14Dar carnea#Lev. 4:11,12,21. Evr. 13:11. vițelului, pielea lui și balega lui să le arzi în foc afară din tabără. Aceasta este o jertfă‑pentru‑păcat.
15Să iei#Lev. 8:18. unul din cei doi berbeci, iar Aaron și fiii lui să‑și pună#Lev. 1:4‑9. mâinile pe capul lui. 16Să înjunghii berbecul, apoi să‑i iei sângele și să stropești cu el altarul de jur împrejur. 17După aceea, să tai berbecul în bucăți și să‑i speli măruntaiele și picioarele și să le pui lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. 18Apoi să arzi berbecul întreg pe altar. Aceasta este o ardere‑de‑tot pentru DOMNUL; este o ardere de un miros plăcut#Gen. 8:21., o jertfă mistuită de foc pentru DOMNUL.
19#Vers. 3. Lev. 8:22. iei apoi celălalt berbec, iar Aaron și fiii lui să‑și pună mâinile pe capul lui. 20Să înjunghii berbecul, apoi să iei din sângele lui și să‑l pui pe lobul urechii drepte a lui Aaron și pe lobul urechii drepte a fiilor lui, pe degetul mare al mâinii drepte și pe degetul mare al piciorului drept și să stropești cu restul de sânge altarul de jur împrejur. 21Să iei#Cap. 30:25,31. Lev. 8:30. din sângele de pe altar și din untdelemnul pentru ungere și să‑i stropești pe Aaron și veșmintele lui și pe fiii lui și veșmintele lor. Așa vor fi sfințiți#Vers. 1. Evr. 9:22. Aaron și veșmintele lui și fiii lui și veșmintele lor împreună cu el.
22Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea din jurul măruntaielor, prapurul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea care‑i acoperă și spata dreaptă (căci acesta este berbecul pentru slujba de învestire), 23o bucată de pâine, o turtă cu untdelemn și o lipie din#Lev. 8:26. coșul cu azime care este înaintea DOMNULUI. 24Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și să le legeni#Lev. 7:30. ca un dar legănat înaintea DOMNULUI. 25Să le#Lev. 8:28. iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii‑de‑tot, ca o ardere de un miros plăcut înaintea DOMNULUI, o jertfă mistuită de foc pentru DOMNUL.
26Să iei și#Lev. 8:29. pieptul berbecului de învestire adus pentru Aaron și să‑l legeni ca un dar legănat înaintea DOMNULUI: aceasta va fi#Ps. 99:6. partea ta. 27Să sfințești pieptul#Lev. 7:31,34. Num. 18:11,18. Dt. 18:3. legănat și spata ridicată, care au fost legănate și ridicate din berbecul de învestire adus pentru Aaron și pentru fiii lui. 28Printr‑o#Lev. 10:15. rânduială veșnică, ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui din partea fiilor lui Israel, căci acesta este un dar, și va fi un dar din jertfele lor de pace, darul lor pentru DOMNUL.
29Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după#Num. 20:26,28. el ale fiilor lui, care le vor îmbrăca atunci când vor fi unși și învestiți#Num. 18:8; 35:25.. 30Vor fi purtate timp de#Lev. 8:35; 9:1,8. șapte zile de acel#Num. 20:28. preot dintre fiii lui care îl va înlocui și care va intra în Cortul Întâlnirii ca să facă slujba în Locul Sfânt.
31Să iei apoi berbecul de învestire și să‑i fierbi#Lev. 8:31. carnea într‑un loc sfânt. 32Aaron și fiii lui să mănânce carnea berbecului și pâinea#Mt. 12:4. din coș la intrarea în Cortul Întâlnirii. 33Să mănânce#Lev. 10:14,15,17. astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie învestiți și sfințiți. Dar străinul#Lev. 22:10. să nu mănânce din ele, căci sunt sfinte. 34Dacă va rămâne ceva din carnea pentru învestire sau din pâine până dimineața, să fie ars în foc#Lev. 8:32.; să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt.
35Să le faci lui Aaron și fiilor lui totul după cum ți‑am poruncit. În șapte zile#Cap. 40:12. Lev. 8:33‑35. să‑i învestești. 36În fiecare zi#Evr. 10:11. să aduci un vițel ca jertfă‑pentru‑păcat, în vederea ispășirii. Să curățești altarul când faci ispășire pe el și să‑l ungi#Cap. 30:26,28,29; 40:10. ca să‑l sfințești. 37Șapte zile să faci ispășire pentru altar și să‑l sfințești, iar#Cap. 40:10. altarul va fi preasfânt, așa că oricine#Cap. 30:29. Mt. 23:19. se va atinge de altar va fi sfințit.
Jertfa necurmată
38Iată ce să jertfești pe altar: doi#Num. 28:3. 1Cr. 16:40. 2Cr. 2:4; 13:11; 31:3. Ezra 3:3. miei de un an, zilnic#Dan. 9:27; 12:11., necurmat. 39Primul miel să‑l jertfești dimineața#2Rg. 16:15. Ez. 46:13‑15., iar cel de‑al doilea miel să‑l jertfești în amurg. 40Împreună cu cel dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr‑o efă de făină fină, amestecată cu un sfert de hin#29:40 O măsură = aprox. 3 litri. de untdelemn din măsline zdrobite, și o jertfă‑de‑băutură de un sfert de hin de vin. 41Al doilea miel să‑l jertfești în amurg#1Rg. 18:29,36. 2Rg. 16:15. Ezra 9:4,5. Ps. 141:2. Dan. 9:21. și să aduci împreună cu el o ofrandă și o jertfă‑de‑băutură ca cele de dimineață, ca o ardere de un miros plăcut și o jertfă mistuită de foc pentru DOMNUL. 42Este#Vers. 38. Cap. 30:8. Num. 28:6. Dan. 8:11‑13. arderea‑de‑tot necurmată pentru urmașii voștri adusă la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea DOMNULUI. Acolo#Cap. 25:22; 30:6,36. Num. 17:4. Mă voi întâlni cu voi, ca să vă vorbesc acolo. 43Acolo Mă voi întâlni cu fiii lui Israel și locul acela va fi sfințit#Cap. 40:34. 1Rg. 8:11. 2Cr. 5:14; 7:1,2,3. Ez. 43:5. Hag. 2:7,9. Mal. 3:1. de slava Mea. 44Voi sfinți Cortul Întâlnirii și altarul. Îi voi#Lev. 21:15; 22:9,16. sfinți pe Aaron și pe fiii lui, ca să‑Mi fie preoți. 45Voi locui#Cap. 25:8. Lev. 26:12. Zah. 2:10. In. 14:17,23. 2Cor. 6:16. Ap. 21:3. în mijlocul fiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. 46Ei vor cunoaște că Eu#Cap. 20:2. sunt DOMNUL, Dumnezeul lor, care i‑am scos din țara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul lor.

Copyrightul pentru Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită (EDCR) © 2019 aparține British and Foreign Bible Society / Societății Biblice pentru Răspândirea Bibliei în Anglia și Străinătate și Societății Biblice Interconfesionale din România.


Learn More About Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019