MATTA 24
KKDEU

MATTA 24

24
Sonun Belirtileri
(Mar.13:1-23; Luk.21:5-24)
1İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri dikkatini tapınağın yapılarına çekmek için kendisine yaklaştılar. 2İsa onlara şöyle dedi: “Bunların tümünü görüyor musunuz? Doğrusu size derim ki, burada taş üstünde taş kalmayacak. Yıkılmadık bir şey bırakılmayacak.”
3İsa Zeytinlik Dağı'nda otururken, öğrencileri özel olarak O'na yaklaşıp, “Bizlere açıkla” dediler, “Bu olaylar ne zaman olacak? Gelişini ve çağın sona erdiğini gösteren belirti ne olacak?”
4İsa şöyle yanıtladı: “Dikkat edin, kimse sizi kandırmasın. 5Çünkü birçokları adımla gelip, ‘Ben Mesih'im’ diyerek nicelerini kandıracaklar. 6#Dan.2:28Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayasınız. Bu olayların olması gereklidir, ama daha son gelmemiştir. 7#Yşa.19:2; 2Ta.15:6Çünkü ‘ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak.’ Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. 8Bunların tümü sancıların başlangıcıdır.
9“Bunun üzerine acı çektirmek için sizi ele verecekler ve öldürecekler. Adıma bağlılığınız yüzünden tüm uluslar sizden nefret edecek. 10#Dan.11:41‘Birçokları suç işlemeye sürüklenecek.’ Kişi kişiyi ele verecek, birbirlerinden nefret edecekler. 11Birçok yalancı peygamber ortaya çıkacak. Bunlar nicelerini kandıracak. 12Kötülüğün çoğalmasıyla birçok insanın sevgisi soğuyacak. 13Ama kim sonuna dek katlanırsa o kurtulacaktır.
14“Hükümranlığın bu Sevindirici Haberi dünyanın her köşesinde tanıklıkta bulunmak için tüm uluslara yayılacak. İşte o zaman son gelecektir.”
15 # Dan.9:26,27; 12:11 “Daniel Peygamber'in sözünü ettiği, ‘yıkıcılık getiren iğrenç şeyi kutsal yerde’ gördüğünüzde –okuyucu bunu anlasın– 16Yahudiye ülkesinde bulunanlar dağlara kaçsın. 17Damda duran, aşağı inip evinden bir şey almaya kalkışmasın. 18Tarladaki de giysisini almak için geri dönmesin. 19O günlerde çocuk bekleyenlere, emziklilere ne yazık! 20Dua edin ki, kaçışınız kış dönemine, ya da Şabat Günü'ne rastlamasın. 21#Dan.12:1; Yoe.2:2Çünkü bu dönemde, ‘dünyanın oluşundan bu yana hiçbir zaman olmamış’ ve bir daha olmayacak korkunç acı gelecektir. 22Eğer o günler kısaltılmış olmasaydı, hiç bir canlı varlık kurtulamazdı. Ama seçilmişler yararına o günler kısaltılacaktır. 23O zaman eğer biri size, ‘Bak, Mesih burada’ ya da, ‘Bak, şurada’ diyecek olursa inanmayın. 24#Yas.13:1-3Çünkü yalancı mesihler ve ‘yalancı peygamberler’ türeyecek. Bunlar önemli ‘belirtiler gösterecek ve göz kamaştırıcı işler yapacak.’ Öyle ki, olanağı bulunsa seçilmişleri#24:24 Bkz, 22:14. bile kandırırlardı. 25Bakın, sizlere önceden söylüyorum.
26“Bu nedenle size, ‘İşte, O çöldedir’ derlerse oraya gitmeyin. Ya da, ‘İşte, O iç odalardadır’ derlerse inanmayın. 27Çünkü şimşek doğuda parlayıp batıya kadar yöreyi nasıl aydınlatırsa, İnsanoğlu'nun gelişi de tıpkı bunun gibi olacaktır.
28“Leş neredeyse akbabalar da orada toplanacak.”
İnsanoğlu'nun Gelişi
(Mar.13:24-27; Luk.21:25-28)
29 # Yşa.13:10; 34:4 “O acılı günlerin hemen ardından
“ ‘Güneş kararacak.
Ay ışığını vermez olacak,
Yıldızlar gökyüzünden düşecek,
Göksel güçler sarsılacak.’
30 # Dan.7:13,14; Zek.12:10 “Bunun üzerine, gökte İnsanoğlu'nun belirtisi görünecek. O zaman,
“ ‘Yeryüzünün tüm ırkları dövünecekler.
İnsanoğlu'nun güç ve görkemle
Göğün bulutlarında geldiğini görecekler.’
31 # Yşa.27:13; Zek.2:6; Yas.30:4 “Meleklerini ‘yüksek boru sesiyle’ salacak. Melekler seçilmişlerini ‘yedi iklim dört bucaktan, göğün bir ucundan öbür ucuna dek toplayacaklar.’ ”
İncir Ağacından Edinilen Bilgi
(Mar.13:28-31; Luk.21:29-33)
32“İncir ağacından ders alın: Dalı filizlenmeye yüz tutunuca, yaprakları yeşerince, yazın yakın olduğunu bilirsiniz. 33Bunun gibi, bu gelişmeleri gördüğünüzde de O'nun yakında, kapılarda olduğunu bilesiniz. 34Doğrusu size derim ki, bu olayların tümü yerine gelinceye dek bu soy#24:34 İsrail soyu. kaybolmayacaktır. 35Yer ve gök ortadan kalkacak, ama sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”
Bilinmeyen Gün ve Saat
(Mar.13:32-37; Luk.17:26-30,34-36; 12:39,40)
36“O güne ve saate ilişkin hiç kimsenin bilgisi yoktur: Ne göğün meleklerinin, ne de Oğul'un. Yalnız Baba bilir. 37Nuh'un günlerinde nasıl olmuşsa, İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak. 38#Yar.7:7Çünkü tufandan önceki o günlerde olduğu gibi, ‘Nuh'un gemiye bindiği’ güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyordu. 39Tufan gelip de hepsini birden silip götürene dek bilgisizdiler. İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak. 40O vakit tarlada iki kişi bulunacak; biri alınacak, öbürü bırakılacak. 41Değirmende buğday öğüten iki kadın olacak; biri alınacak, öbürü bırakılacak.
42“Bu nedenle uyanık olun. Çünkü Rabbiniz'in ne gün geleceğini bilmezsiniz. 43Ama şunu bilmeniz gerekir: Ev sahibi hırsızın ne zaman geleceğini bilseydi, uyanık durur, evinin soyulmasına olanak bırakmazdı.
44“Bu nedenle sizler de hazır olun. Çünkü İnsanoğlu hiç beklemediğiniz bir saatte gelecektir.”
Güvenilir Köle ile Güvenilmez Köle
(Luk.12:41-48)
45“Güvenilir ve akıllı köle kimdir? Ev sahibinin, ev halkına vaktinde yiyecek sağlaması için atadığı köle. 46Efendisi geldiğinde atandığı görevi yerine getirmekte olan köleye ne mutlu! 47Doğrusu, size derim ki, efendisi ona tüm malları üzerinde sorumluluk verecektir.
48“Ama kötü köle içinden, ‘Efendim gecikiyor’ der, 49öteki köleleri tartaklamaya başlayarak sarhoşlarla birlikte yemeye içmeye koyulursa, 50efendisi hiç beklemediği bir gün ve ummadığı bir saatte çıkagelecek. 51Onu parça parça edecek, ikiyüzlülerin gideceği yere atacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.”

Kitabı Mukaddes Şirketi (Bible Society in Turkey) 2003


Learn More About Kutsal Kitap ve Deuterokanonik Kitaplar

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.