Génesis 1
MAMNO

Génesis 1

1
Tej tb'ant tkyaqil tu'n Dios
1T-xe tnejel kub' tb'incha'n Dios kya'j ex tx'otx'. 2Minti'toq ttxolil tx'otx', ex minti'toq at twitz; attoq qlolj tib'aj mar ma' t-xe', ex in yukchtoq T-xew Dios tib'aj a'.
3Tmatzun Dios: E tb'ant spik'un.
B'anttzun spik'un. 4O til Dios b'a'n e'la spik'un, ex el tpa'n spik'un ti'j qlolj. 5Q'ijl tb'i spik'un ok tq'o'n; atzun qlolj, qonik'an tb'i ok tq'o'n. Extzun jun q'ij tuk'ix jun qonik'an; ex atzun tnejel q'ij jlu.
6Tmatl Dios: E tb'ant jun pab'l tib' t-xol a', tu'n tel tpa'n tib' txqan a' ti'j txqantl.
Iktzun tten o b'ant. 7Tb'incha Dios pab'l tib' t-xol a'. Txqan a' kyaj tjaq' pab'l tib', ex txqantl a' kyaj tib'aj pab'l tib'. 8Twitz kya'j tb'i pab'l tib' ok tq'o'n. Extzun juntl q'ij tuk'ix juntl qonik'an; ex atzun tkab'in q'ij jlu.
9Tmatl Dios: E tkub' tchmon tib' tuj junx lugar tkyaqil a' at tjaq' twitz kya'j, ex e tkyaj q'ancha'l aju tzqij.
Iktzun tten o b'ant. 10Tx'otx' tb'i aju tzqij ok tq'o'n; atzun a' otoq kub' tchmon tib', mar tb'i ok tq'o'n.
O til Dios b'a'n e'la jlu. 11Tmatl Dios: E ttzaj poq'l k'ul twitz tx'otx' tuk'ix tkyaqil wiq awal in tq'o'n tiyjil, ex tze' in tq'o'n twitz ex at tiyjil tuj, teyle te junjun tiyjil.
Iktzun tten o b'ant. 12Jaw poq'l k'ul twitz tx'otx', tuk'ix tkyaqil wiq awal in tq'o'n tiyjil, ex tze' in tq'o'n twitz ex at tiyjil tuj, teyle te junjun tiyjil. O til Dios b'a'n e'la jlu. 13Extzun juntl q'ij tuk'ix juntl qonik'an; atzun toxin q'ij jlu.
14Tmatl Dios: E kyb'ant q'ol spik'un twitz kya'j, tu'n tel kypa'n q'ijl ti'j qonik'an, tu'n kyajb'en te kyechal tq'ijlalil, q'ijl ex ab'q'i, 15ex tu'n kyqoptz'aj twitz kya'j, tu'n kyq'onte spik'un twitz tx'otx'.
Iktzun tten o b'ant. 16Tb'incha Dios kab'e nmaq q'ol spik'un, aju q'ol spik'un mas matij tu'n t-spik'b'ante q'ijl, atzun juntl ch'in q'ol spik'un tu'n t-spik'b'ante qonik'an. Ax ikx tb'incha qe che'w. 17E ok tq'o'n Dios twitz kya'j tu'n kyq'onte spik'un twitz tx'otx' 18q'ijl ex qonik'an, ex tu'n tel kypa'n spik'un ti'j qlolj. O til Dios b'a'n e'la jlu. 19Extzun juntl q'ij tuk'ix juntl qonik'an; ex atzun tkyajin q'ij jlu.
20Tmatl Dios: E kypoq'l nim kyajlal txkup tu'n kyyukch tuj a', ex e kypoq'l chyu'j ex txqantl jil tu'n kylipan twitz kya'j.
21Tb'inchatzun Dios qe nmaq txkup tuj mar ex kykyaqil qe jil nim kyajlal in che yukch tuj, aqeju ax e poq'l tuj mar, teyle te junjun tiyjil, ax ikx qe chyu'j ex qe txqantl txkup in che lipan twitz kya'j, teyle te junjun tiyjil. O til Dios b'a'n e'la jlu. 22E kub'tzun tky'iwla'n ex tma kyja': Che poq'lxe, chmet-x kyb'aje ex kynojsame mar; ex e tchmet kyb'aj chyu'j twitz tx'otx' ex txqantl jil in che lipan twitz kya'j, chi Dios. 23Extzun juntl q'ij tuk'ix juntl qonik'an; ex atzun tjwe'yin q'ij jlu.
24Tmatl Dios: E kypoq'l alumaj twitz tx'otx', teyle te junjun tiyjil, ex txkup in xi kyjaqu'n kyk'u'j twitz tx'otx', ex txqantl txkup ate' twitz tx'otx', teyle te junjun tiyjil.
Iktzun tten o b'ant. 25Tb'incha Dios qe txkup twitz tx'otx', teyle te junjun tiyjil, qe alumaj, teyle te junjun tiyjil, ex kykyaqil txkup in xi kyjaqu'n kyk'u'j twitz tx'otx', teyle te junjun tiyjil. O til Dios b'a'n e'la jlu.
26Tmatl Dios: Qb'inchan kub' xjal ik tza'nx qe qilb'ilal, ik tza'nx qe qo ke'yin, ex e tten tkawb'il kyib'aj kyiẍ tuj mar, kyib'aj chyu'j ex txqantl jil in che lipan twitz kya'j, kyib'aj alumaj, tib'aj tkyaqil twitz tx'otx', ex kyib'aj txkup in xi kyjaqu'n kyk'u'j twitz tx'otx'.
27Kub'tzun tb'incha'n Dios xjal ik tza'nx te tilb'ilal, ik tza'nx tilb'ilal Dios kub' tb'incha'n; xinaq ex xu'j e kub' tb'incha'n.
28E kub'tzun tky'iwla'n ex xi tma'n kye kyja': Che k'wa'line, chmet-x kyb'aje, kynojsame twitz tx'otx' ex che kawine tib'aj. Kb'el ten kykawb'ile kyib'aj kyiẍ tuj mar, kyib'aj chyu'j ex txqantl jil in che lipan twitz kya'j, ex kyib'aj kykyaqil txkup ate' twitz tx'otx'.
29Tmatltzun Dios kye kyja': Ma txi nq'o'ne kyeye tkyaqil awal in tq'o'n tiyjil, aju tkub' tuj tkyaqil twitz tx'otx', ex tkyaqil tze' in tq'o'n twitz ex at tiyjil tuj. Atzun kxe'l kynik'b'e'ne. 30Atzun kye kykyaqil txkup ate' twitz tx'otx', kyuk'ix qe chyu'j ex txqantl jil in che lipan twitz kya'j, kyuk'ix qeju in xi kyjaqu'n kyk'u'j twitz tx'otx', kykyaqil qeju itz' qe, cha'x k'ul k'okel te kywa, chi Dios.
Iktzun tten o b'ant. 31O til Dios tkyaqilju otoq b'ant tu'n, tb'anilxix tkyaqil. Extzun juntl q'ij tuk'ix juntl qonik'an; ex atzun tqaqin q'ij jlu.

Mam de Huehuetenango (ortografía reformada): CHIK'B'AB'L TI'J TU'JIL TYOL DIOS TUJ QYOL © Sociedad Bíblica de Guatemala 2011.


Learn More About Mam de Huehuetenango nueva ortografía