Salmenes bok 91
BGO

Salmenes bok 91

91
Tryggheten i Guds nærvær
1 # 17,8; 27,5 Den som bor i Den Høyestes skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge.
2 # 18,3f Jeg vil si om Herren: «Han er min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til Ham.»
3 # 124,7 Sannelig, Han skal fri deg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest.
4 # 17,8; 57,12 Med sine fjær skal Han dekke deg, og under Hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern.
5 # 112,7f [Job 5,19] Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen,
6heller ikke for pest som brer seg i mørket, eller for sotten som legger øde på høylys dag.
7Om 1000 faller ved din side og 10 000 ved din høyre hånd, så skal det ikke nærme seg deg.
8 # 92,12; Mal 1,5 Du skal bare betrakte det med dine øyne og se de ugudeliges lønn.
9 # 90,1; 91,2 Du har gjort Herren, Han som er min tilflukt, ja, Den Høyeste, til din bolig.
10 # [Ordsp 12,21] Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage skal komme nær ditt telt.
11 # Matt 4,6f; Luk 4,10f [Heb 1,14] For Han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier.
12 # Matt 4,6 På sine hender skal de bære#91,12 løfte deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.
13 # Dan 6,23; Mark 16,18 På løve og kobra skal du trå. Du skal trampe ungløven og slangen under fot.
14«Fordi han holder seg til Meg, skal Jeg utfri ham. Jeg skal sette ham høyt opp i trygghet, for han kjenner Mitt navn.
15 # 50,15; Jes 41,10; 65,24 Han skal påkalle Meg, og Jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham.
16 # 50,23 Med et langt liv skal Jeg mette ham og la ham se Min frelse.»

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.