Salmenes bok 103
BGO

Salmenes bok 103

103
Lovprisning for Herrens barmhjertighet
1Av David.
# 104,1.35 Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov Hans hellige navn!
2Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger!
3Han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer,
4 # [5,13] som forløser ditt liv fra fordervelsen#103,4 graven, som kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet,
5 # [Jes 40,31] som metter din sjel#103,5 munn, lyst med det gode, så du blir ung igjen som ørnen.
6 # 10,18; 68,6; 99,4 Herren øver rettferdighet og lar alle undertrykte få sin rett.
7 # 147,19 Han gjorde sine veier kjent for Moses, sine gjerninger for Israels barn.
8 # [2 Mos 34,6–7] Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på barmhjertighet.
9 # Jes 57,16 [Sal 30,6] Han anklager ikke for alltid og holder ikke evig fast på vrede.
10 # [Esra 9,13] Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.
11 # 57,11f For så høyt som himlene er over jorden, så stor er Hans nåde mot dem som frykter Ham.
12Så langt som øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra oss.
13 # Matt 3,17 Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter Ham.
14 # 1 Mos 2,7 For Han vet hvordan vi er formet, Han minnes at vi er støv.
15 # 1 Pet 1,24 Menneskets dager er som gresset. Som blomsten på marken, slik blomstrer han.
16 # Job 7,10 [Jes 40,7] For vinden stryker over den, og så er den ikke mer, og stedet der den sto, vet ikke lenger av den.
17 # 5 Mos 7,9f; Luk 1,50 Men Herrens trofasthet er fra evighet til evighet over dem som frykter Ham, og Hans rettferdighet når til barnebarn
18for dem som holder Hans pakt, og for dem som husker Hans bud, så de gjør etter dem.
19Herren har grunnfestet sin trone i Himmelen, og Hans rike hersker overalt.
20 # [Matt 6,10] Lov#103,20 Velsign Herren, dere Hans engler, mektige i kraft, som gjør etter Hans Ord og lyder Hans Ords røst.
21 # [Heb 1,14] Lov Herren, alle Hans hærskarer, dere Hans tjenere, som gjør det som er til velbehag for Ham.
22Lov Herren, alle Hans gjerninger, alle steder Han har herredømme. Min sjel, lov Herren!

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.