Tredje Mosebok 18
BGO

Tredje Mosebok 18

18
Lover om seksualmoral
1 # 2 Mos 6,7 Så talte Herren til Moses og sa: 2«Tal til Israels barn og si til dem: Jeg er Herren deres Gud.
3De gjerningene som ble gjort i landet Egypt, der dere bodde, skal dere ikke gjøre etter. Og de gjerningene som blir gjort i Kanaans land, dit Jeg fører dere, skal dere ikke gjøre etter. Dere skal heller ikke følge skikkene deres.
4Dere skal gjøre etter Mine dommer og holde Mine lover, så dere vandrer i dem. Jeg er Herren deres Gud.
5Derfor skal dere holde Mine lover og Mine dommer. Det menneske som gjør dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren.
6Ingen av dere må nærme seg noen han er i nær slekt med, så nakenheten blottes#18,6 om seksuell omgang. Jeg er Herren.
7Verken din fars nakenhet eller din mors nakenhet skal du blotte. Hun er din mor. Du skal ikke blotte hennes nakenhet.
8 # 1 Mos 35,22 Nakenheten til din fars kone skal du ikke blotte. Det er din fars nakenhet.
9 # 5 Mos 27,22 Nakenheten til din søster, din fars datter eller din mors datter, enten hun er født hjemme eller andre steder, deres nakenhet skal du ikke blotte.
10Nakenheten til din sønnedatter eller din datterdatter, deres nakenhet skal du ikke blotte, for deres nakenhet er din egen.
11Nakenheten til datteren til din fars kone, unnfanget av din far – hun er din søster – hennes nakenhet skal du ikke blotte.
12 # 20,19 Nakenheten til din fars søster skal du ikke blotte. Hun er en nær slektning av din far.
13Nakenheten til din mors søster skal du ikke blotte, for hun er en nær slektning av din mor.
14 # 20,20 Nakenheten til din fars bror skal du ikke blotte. Hans kone skal du ikke nærme deg. Hun er din tante.
15Nakenheten til din svigerdatter skal du ikke blotte – hun er din sønns kone – hennes nakenhet skal du ikke blotte.
16Nakenheten til din brors kone skal du ikke blotte. Det er din brors nakenhet.
17Nakenheten til en kvinne og hennes datter skal du ikke blotte. Hennes sønnedatter eller hennes datterdatter skal du heller ikke ta for å blotte deres nakenhet. De er hennes nære slektninger. Det er skamløshet.
18Du skal heller ikke ta en kvinne til ekte som er din kones søster, og slik skape strid. Du skal ikke blotte hennes nakenhet mens den andre er i live.
19 # 15,24; 20,18; Esek 28,6 Du skal heller ikke nærme deg en kvinne så du blotter hennes nakenhet når hun er i sin vanlige urenhet.
20 # 20,10 Du skal heller ikke ha kjønnslig omgang#18,20 ordrett: få sædutløsning med din nestes kone, så du blir uren ved henne.
21Og du skal ikke overgi noen av dine barn til Molok#18,21 avgud som krevde barn. Du skal heller ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren.
22 # 20,13; 1 Mos 19,5f; 1 Tim 1,10; Rom 1,27; 1 Kor 6,9 Med en mann skal du ikke ligge slik som du ligger med en kvinne#18,22 homoseksuelt samliv. Det er avskyelig.
23Du skal heller ikke ha kjønnslig omgang#18,23 ordrett: få sædutløsning med noe dyr så du blir uren ved det. Heller ikke skal en kvinne stille seg foran et dyr for å ligge med det. Det er skamløshet.
24 # Matt 15,18–20 Gjør dere ikke urene ved noe av alt dette! For ved alt slikt gjør folkeslagene seg urene, de som Jeg driver ut foran dere.
25 # v. 28; 20,22; Jer 5,9 For landet er urent. Derfor vil Jeg hjemsøke det for sin misgjerning, og landet spyr ut sine innbyggere.
26 # vv. 5.30 Derfor skal dere holde#18,26 adlyde Mine lover og Mine dommer, og dere skal ikke gjøre noen av alle disse avskyelige gjerningene, verken den innfødte eller den fremmede som bor iblant dere
27– for alle disse avskyelige tingene har folket i landet gjort, de som er der like foran ansiktet deres, og på den måten er landet blitt urent
28– så landet ikke skal spy også dere ut når dere gjør det urent, slik det spyr ut hedningfolkene som er der foran dere.
29For hver den som gjør noen av alle disse avskyelige gjerningene, de menneskene som gjør det, skal utryddes fra sitt folk.
30Dere skal holde Mine forordninger, så dere ikke gjør etter noen av de avskyelige skikkene som blir holdt oppe like foran ansiktet deres, så dere gjør dere urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud.»

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.