Profeten Jesaja 29
BGO

Profeten Jesaja 29

29
Ve over Jerusalem
1 # 33,7; 2 Sam 5,9 «Ve over Ariel#29,1 «Guds løve»: Jerusalem, Ariel, byen der David slo leir! Legg år til år! La høytider komme og gå!
2Likevel skal Jeg føre trengsel over Ariel. Der skal det være klage og sorg, da først skal den bli en Ariel for Meg.
3Jeg vil slå leir overalt rundt deg, Jeg vil beleire deg med en voll og reise festningsverk mot deg.
4 # 8,19 Du skal bli styrtet ned. Nede fra jorden skal du tale. Fra støvet lyder din lavmælte stemme. Din røst skal lyde som et medium for de døde, nede fra jorden. Fra støvet skal din tale hviske.
5 # 25,5; Job 21,18 Men så skal skaren av dine fiender bli som fint støv. Den grusomme skaren blir lik agner som fyker av sted. Ja, det skjer plutselig, på et øyeblikk.
6 # 28,2; 30,30; Åp 16,18–19 Du skal bli hjemsøkt av Hærskarenes Herre med torden og jordskjelv og et veldig drønn, med uvær og storm, og flammen av en fortærende ild.
7 # Job 20,8; Mi 4,11–12 Skaren av alle folkeslagene#29,7 hebr.: gojim som drar til felts mot Ariel, alle de som strider mot byen Jerusalem og festningen der, og skaper trengsel for den, skal bli lik en drøm, et nattlig syn.
8 # Sal 73,20 Det skal bli som når den sultne spiser i drømme, men når han våkner, er hans sjel fremdeles tom. Eller det skal bli som når den tørste drikker i drømme. Men når han våkner, er han svak, og hans sjel lengter fortsatt. Slik skal det gå med skaren av alle folkeslagene som drar til felts mot Sions fjell.»
Ulydighetens blindhet
9 # 28,7–8; 51,21 Stans opp og undre dere! Bare gjør dere blinde og vær blinde! Dere er drukne, men ikke av vin. Dere raver, men ikke av sterk drikk.
10 # Sal 69,24; Rom 11,8 For Herren har utøst en dyp søvnens ånd over dere, og Han har lukket deres øyne, dere profeter. Han har dekket deres hode, dere seere.
11 # 8,16; Dan 12,4.9 Hele dette synet er blitt for dere som ordene i en forseglet bok. Om noen gir den til en som kan lese, og sier: «Vær snill og les dette!», svarer han: «Jeg kan ikke, for den er forseglet.»
12Så blir boken overlatt til en som ikke kan lese, og det blir sagt: «Vær snill og les dette!» Så sier han: «Jeg kan ikke lese.»
13 # Esek 33,31; Matt 15,8f; Kol 2,22 Derfor sier Herren: «Fordi dette folket holder seg nær Meg med sin munn og ærer Meg med sine lepper, mens deres hjerte er langt borte fra Meg, og fordi deres frykt for Meg er menneskebud som de har lært,
14 # Jer 49,7; Hab 1,5; 1 Kor 1,19f se, derfor vil Jeg igjen gjøre et under med dette folket, et under, ja et under. For der#29,14 i landet skal de vises visdom gå tapt, og de klokes klokskap skal bli skjult.»
15 # 30,1; Sal 10,11 Ve dem som søker ned i det dype for å skjule sitt råd for#29,15 bort fra Herren, de som gjør sine gjerninger i mørke. De sier: «Hvem ser oss?» og: «Hvem kjenner oss?»
16 # 45,9 Sannelig, dere er blitt forvendte! Skal pottemakeren selv regnes sammen med leiren, så det som er lagd, skulle si om ham som lagde den: «Han har ikke lagd meg?» Eller kan karet som er formet, si om ham som formet det: «Han har ikke forstand på det?»
Døve skal høre og blinde skal se
17 # 32,15 Er det ikke bare en kort stund igjen før Libanon blir gjort til en frukthage, og frukthagen blir regnet som skog?
18 # 35,5 På den dagen skal de døve høre bokens ord, og fridd fra dunkelhet og mørke skal de blinde øyne se.
19 # [11,4; 61,1; Jak 2,5] De ydmyke skal få enda større glede i Herren, og de fattige blant menneskene skal fryde seg i Israels Hellige.
20 # 28,14; Mi 2,1 For voldsmannen#29,20 den fryktinngytende er gjort til intet, det er ute med spotteren. De blir utryddet, alle de som er ute etter misgjerning,
21 # Ordsp 28,21 de som gjør et menneske til synder for et ords skyld, og legger snare for den som har en sak i porten, og sender den rettferdige bort med tomme ord.
22 # Jos 24,3 Derfor sier Herren om Jakobs hus, Han som forløste Abraham: «Nå skal Jakob ikke bli til skamme, og hans ansikt skal ikke blekne.
23 # [45,11; 49,20–26] For når han ser sine barn, et verk av Mine hender, i sin midte, skal de hellige Mitt navn. De skal hellige Jakobs Hellige og frykte Israels Gud.
24 # 28,7 Også disse som for vill i ånden, skal lære og forstå. De som klaget, skal ta imot lærdom.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.