Apostlenes gjerninger 26
BGO

Apostlenes gjerninger 26

26
Paulus’ forsvarstale for kong Agrippa
1Da sa Agrippa til Paulus: «Du har nå tillatelse til å tale for deg selv.» Da rakte Paulus ut hånden og forsvarte seg selv slik:
2 # [1 Pet 3,14; 4,14; 3,15] «Jeg priser meg lykkelig, kong Agrippa, fordi det er deg jeg i dag skal forsvare meg for om alt jeg er anklaget for av jødene,
3særlig fordi du kjenner meget godt alle skikker og spørsmål som har med jødene å gjøre. Derfor ber jeg om at du hører tålmodig på meg.
4Mitt liv fra ungdommen av, det som fra begynnelsen av forløp blant mitt eget folk i Jerusalem, det kjenner alle jødene til.
5 # Fil 3,5 For de har kjent til at jeg fra først av – om de vil vitne om det – levde som fariseer etter det strengeste parti i vår gudsdyrkelse.
6 # 13,32; Jes 9,6; Esek 34 Og nå står jeg og blir dømt for håpet om det løftet som Gud ga til våre fedre,
7 # 1 Tess 3,10 dette som våre tolv stammer håper å oppnå, ved at de oppriktig tjener Gud natt og dag. På grunn av dette håpet, kong Agrippa, er jeg anklaget av jødene.
8Hvorfor skulle det anses som utrolig hos dere at Gud oppvekker de døde?
9 # 8,3f; Gal 1,13; 1 Tim 1,12–13 Også jeg for min del mente at jeg måtte gjøre mye motstand imot Jesu, Nasareerens navn.
10 # 22,19 Dette gjorde jeg også i Jerusalem. Mange av de hellige satte jeg i fengsel, etter å ha fått fullmakt til det fra øversteprestene. Og når de skulle drepes, ga jeg min stemme til det.
11Jeg tuktet dem ofte omkring i alle synagogene og tvang dem til å spotte. Fordi jeg var grepet av et veldig raseri mot dem, forfulgte jeg dem like til byer i utlandet.
Paulus forteller om sin omvendelse
12 # 9,3–8; 22,6–11; 26,12–18 Mens jeg var opptatt med dette, var jeg på reise til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra øversteprestene.
13Ved middagstid mens jeg var på veien, konge, så jeg et lys fra Himmelen. Det var klarere enn solen og skinte rundt meg og dem som reiste sammen med meg.
14Da vi alle hadde falt til jorden, hørte jeg en stemme som talte til meg og sa på hebraisk: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg? Det blir hardt for deg å stampe mot broddene.’
15Da svarte jeg: ‘Hvem er Du, Herre?’ Han sa: ‘Jeg er Jesus, Han som du forfølger.
16 # 22,15 Men reis deg og stå på føttene dine. For Jeg har åpenbart Meg for deg i den hensikt å gjøre deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det Jeg ennå skal åpenbare for deg.
17 Jeg vil fri deg ut # 26,17 redde fra dette folket og fra hedningfolkene Jeg nå sender deg til.
18 # Jes 35; 42; 60,1f; Ef 1,18f Du skal åpne øynene deres så de vender seg # 26,18 for å vende dem fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes tilgivelse og en arv blant dem som er helliget ved troen på Meg.’
Paulus’ liv etter omvendelsen
19Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn,
20 # 9,20 men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea-området og så for folkeslagene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig.
21På grunn av alt dette grep jødene meg i tempelet og prøvde å drepe meg.
22 # Luk 24,44f; Joh 5,46; Rom 3,21 Etter å ha fått hjelp fra Gud står jeg derfor denne dag og vitner både for liten og stor, uten å si noe annet enn det profetene og Moses sa skulle komme,
23 # Luk 2,32; 1 Kor 15,20.23 at Kristus skulle lide, at Han skulle være den første til å stå opp fra de døde, og at Han skulle forkynne lyset for folket#26,23 Guds folk og for andre folkeslag.»
Paulus’ tale gjør inntrykk på Agrippa
24 # [1 Kor 1,23] Da han forsvarte seg på denne måten, sa Festus med høy stemme: «Paulus, du er fra forstanden! Din store lærdom driver deg til galskap!»
25Men han svarte: «Jeg er ikke gal,#26,25 fra forstanden høyst ærede Festus, men taler sanne og fornuftige ord.
26Kongen som jeg også taler til med frimodighet, kjenner til alt dette. Jeg er overbevist om at ikke noe av alt dette har unngått hans oppmerksomhet, for det har ikke funnet sted i en avkrok.
27Kong Agrippa, tror du på profetene? Jeg vet at du tror.»
28Da sa Agrippa til Paulus: «Du overtaler meg nesten til å bli en kristen.»
29 # 1 Kor 7,7 Paulus sa: «Jeg skulle ønske til Gud at ikke bare du, men også alle som hører meg i dag, ikke bare ble nesten, men helt som meg, bortsett fra disse lenkene.»
30Da han hadde sagt dette, reiste kongen seg. Det samme gjorde landshøvdingen og Berenike og de som satt sammen med dem.
31 # 23,29 Da de hadde gått avsides, snakket de seg imellom og sa: «Denne mannen#26,31 bokst. Dette mennesket har ikke gjort noe som fortjener død eller lenker.»
32 # 25,11 Da sa Agrippa til Festus: «Denne mannen kunne vært satt fri om han ikke hadde anket til keiseren.»

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.