Første Krønikebok 15
BGO

Første Krønikebok 15

15
Paktsarken føres opp til Jerusalem
1 # 16,1 David bygde et hus til seg selv i Davids by. Han gjorde i stand et sted for Guds ark og reiste et telt til den.
2 # [4 Mos 4,15] Så sa David: «Ingen andre enn levittene skal bære den, for Herren har utvalgt dem til å bære Guds ark og til å gjøre tjeneste for Ham til evig tid#15,2 hebr.: ad ôlam
3 # 1 Kong 8,1 David samlet hele Israel i Jerusalem for å føre Herrens ark opp til sitt sted, det han hadde gjort i stand for den.
4Han samlet Arons barn og levittene.
5Av Kehats sønner var det høvdingen Uriel og 120 av hans brødre#15,5 slektninger.
6Av Meraris sønner var det høvdingen Asaja og 220 av hans brødre.
7Av Gersjoms sønner var det høvdingen Joel og 130 av hans brødre.
8 # 2 Mos 6,22 Av Elisafans sønner var det høvdingen Sjemaja og 200 av hans brødre.
9Av Hebrons sønner var det høvdingen Eliel og 80 av hans brødre.
10Av Ussiels sønner var det høvdingen Amminadab og 112 av hans brødre.
11David kalte til seg prestene Sadok og Ebjatar og levittene Uriel, Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab.
12Han sa til dem: «Dere er overhodene for fedrene blant levittene. Hellige dere, både dere og deres brødre, så dere kan føre Herren Israels Guds ark opp til det stedet jeg har gjort i stand til den.
13 # 13,7–11; 2 Sam 6,3 For på grunn av at dere ikke gjorde dette den første gangen, brøt Herren vår Gud ut mot oss, fordi vi ikke spurte Ham til råds om den rette orden.»
14Så helliget prestene og levittene seg for å føre opp Herren Israels Guds ark.
15 # 2 Mos 25,14 Levittenes barn bar Guds ark på skuldrene sine ved hjelp av stengene, slik Moses hadde befalt etter Herrens Ord.
16David befalte levittenes ledere at de skulle utpeke sine brødre til å være sangere, med musikkinstrumenter, harper, lyrer og cymbler. De skulle spille gledestoner med kraftig lyd.
17Levittene utpekte Heman, Joels sønn, og blant hans brødre utpekte de Asaf, Berekjas sønn, og av deres brødre, Meraris sønner, utpekte de Etan, Kusjajas sønn.
18Sammen med dem var brødrene av annen rang: Sakarja, Ja’asiel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma’aseja, Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom og Je’iel, portvaktene.
19Sangerne Heman, Asaf og Etan skulle la bronsecymblene lyde.
20 # Sal 46,1 Sakarja, Asiel#15,20 Jaasiel i v. 18., Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Ma’aseja og Benaja skulle spille på harper etter Alamot.
21Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, Je’iel og Asasja skulle lede med lyrer etter Sjeminit#15,21 kan være toneart.
22Kenanja, leder for levittene, var sangmester med ansvar for musikken, for han var dyktig til dette.
23Berekja og Elkana var dørvoktere for arken.
24 # 13,13–14 [4 Mos 10,8] Prestene Sjebanja, Josjafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja og Elieser skulle blåse i trompet foran Guds ark. Obed-Edom og Jehia var dørvoktere for arken.
25 # 1 Kong 8,1 Så dro David, de eldste i Israel og førerne for 1000 av sted for å føre Herrens paktsark opp fra huset til Obed-Edom med glede.
26Siden Herren hjalp levittene som bar Herrens paktsark, ofret de sju okser og sju værer.
27 # 1 Sam 2,18.28 David var kledd i en kappe av fint lin. Det var også levittene som bar arken, sangerne og sangmesteren Kenanja som ledet sangerne. David hadde også på seg en kjortel#15,27 efod av lin.
28 # 13,8 Slik førte hele Israel Herrens paktsark opp med gledesrop og med gledestoner fra basun, trompeter og cymbler mens de spilte på harper og lyrer.
29 # 2 Sam 2,13–14; 6,16.20–23 Da Herrens paktsark kom til Davids by, skjedde det at Mikal, Sauls datter, så ut gjennom vinduet. Hun fikk se kong David danse omkring og leke. Da foraktet hun ham i sitt hjerte.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.