Притчи 31:3

Притчи 31:3 BG1871

Не давай силата си на жените, Нито пътищата си на погубителките на царете.
BG1871: Цариградски
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Притчи 31:3