Притчи 31
BG1871

Притчи 31

31
1Думите на цар Лемуила, Пророчеството което го поучи майка му. 2Що, сине мой? и що сине на утробата ми? И що, сине на моите обричания? 3Не давай силата си на жените, Нито пътищата си на погубителките на царете. 4Не е за царете, Лемуиле, Не е за царете да пият вино, Нито за князовете да пият сикера; 5Да не би като се напият да забравят закона, И извърнат съда на всичките угнетаеми. 6Давайте сикера на тези които са в премеждие, И вино на огорчените в душата: 7За да пийнат и да забравят сиромашията си, И да не помнят вече зластраданието си. 8Отваряй устата си за безгласния, За съда на всичките сирачета. 9Отваряй устата си, съди праведно, И защищавай сиромаха и оскудния. 10Кой може да намери добродетелна жена? Защото такава е много по-скъпа от многоценни камене. 11Сърдцето на мъжа й уповава на нея, И не ще бъде лишен от изобилие. 12Ще му донесе добро, а не зло, През всичките дни на живота си. 13Търси вълна и лен, И що й е угодно работи с ръцете си. 14Тя е като корабите на търговците; Донося храната си от далеч. 15И става доде е още нощ, И дава храна на дома си, И дял на слугините си. 16Съглежда нива, и купува я: От плода на ръцете си сади лозе. 17Опасва чреслата си с крепост, И укрепява мишцште си. 18Усеща че търговията й е добра: Светилникът й не гасне ноще. 19Туря ръцете си на врътеното, И държи в ръката си хурката. 20Отваря ръката си на сиромасите, И простира ръцете си към оскудните. 21Не се бои от сняг за дома си; Ззащото всичкият й дом са облечени с двойни дрехи. 22Прави за себе си завивки: Облеклото й е висон и багреница. 23Мъж й е познат в портите Когато седи между старейшините на местото. 24Прави тъкан и продава, И дава пояси на търговците. 25Облечена е с крепост и с благолепие, И се весели за бъдещето време. 26Отваря устата си с мъдрост; И закон на благосклонност има на езика й. 27Внимава за управлението на дома си, И хляб на леност не яде. 28чадата й стават и казват: Блазе й; Мъж й я хвали и казва: 29Много дъщери са се обхождали достойно; Но ти надмина всичките. 30Красотата е лъстива, и суетна е хубостта; Жената която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. 31Дайте й от плода на ръцете й; И делата й нека я хвалят в портите

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk

Научете повече за Цариградски