Притчи 30
BG1871

Притчи 30

30
1Думите на Агура сина на Якея: Проречението което този человек говори Итиилу, Итиилу и Укалу: - 2Наистина аз съм по-безсловесен от человека, И человечески разум няма в мене; 3И не научих мъдрост, Нито зная знанието на Пресветаго. 4Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дреха? Кой е утвърдил всичките земни краища? Кое е името му? И кое е името на сина му, ако го знаеш? 5Всяко Божие слово е опитано: Той е щит за тези които уповават на него. 6Не притуряй на неговите думи, За да те не обличи, и се покажеш лъжец. 7Две неща прося от тебе: Не ми ги отричай преди да умра: - 8Суета и лъжливо слово отдалечи от мене; Сиромашия и богатство не ми давай; Храни ме с нуждната ми храна; 9Да не би да се преситя, и се отрека от тебе, Ии река: Кой е Господ? Или да не би да се намеря сиромах та открадна, И взема името на Бога моего всуе. 10Не одумвай слуга на господаря му, Да не би те проклел, и се намериш повинен. 11Има род що кълне отца си, И не благославя майка си. 12Има род чист в очите си, Но не е омит от нечистотата си. 13Има род на който очите колко са високи, И клепачите му надигнати 14Има род на който зъбите са мечове, И членовните зъби ножове, За да пояжда сиромасите от земята, И оскудните отсред человеците. 15Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай! Тези трите са ненаситни, - четири неща не казват: Стига: 16Ад, и неплодна утроба, Земята която не се насища с вода, И огънят който не казва: Стига. 17Окото което се присмива на баща си И презира да се покорява на майка си, Гарвани дебърни ще го изкълват, И пилци орлови ще го изядат. 18Тези трите са непостижими за мене, И тези четири неща не разумявам: 19Следите на орел по въздуха, Следите на змия върху канарата, Следите на кораб всред морето, И следите на мъж при девица. 20Такъв е пътят на прелюбодейца жена: Яде и си бърше устата, и казва: Не съм направила беззаконие. 21За три неща се тресе земята, И за четири които не може да носи; 22За раба когато се въцари, И безумния когато се насити с хляб, 23За омразната жена когато се жени, И слугинята когато замени госпожата си. 24Тези четирите са най-малки на земята, Но са най-мъдри: - 25Мравите крепки люде не са, Но лете приготвят храната си; 26Кролиците силни люде не са, Но поставят къщите си на канара; 27Скакалците цар нямат, Но излазят всичките на пълкове; 28Гущерът се държи с ръцете си, И намерва се в царските палати. 29Тези трите вървят добре, И четири ходят хубаво: 30Лъвът, който е най-силен от животните, И не се връща от лицето на никого; 31През чреслата стегнатий кон: ярецът; И царят на когото людете му са с него. 32Ако си постъпил безумно и си се надигнал, Ако си турил на ума си зло, Тури ръка на устата си. 33Защото който бие млякото изважда масло, И който блъска носа изважда кръв, И който възбужда гняв изкарва крамола.

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk

Learn More About Цариградски