1 Koryntian 3:16

1 Koryntian 3:16 SNP

Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was?
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Share

1 Koryntian 3:16

Share