YouVersion Logo
Search Icon

sēnt mātyo 1

1
1masinahikan ita ē ātotamihk ita kā ohci nihtāwikit cisas Christ, tēpit okosisa, ēpraham okosisa.
2ēpraham ki nihtāwikihēw aisaka; mina aisak ki nihtāwikihēw cēkapa; mina cēkap ki nihtāwikihēw cotasa mina ociwāmiyiwa; 3mina cotas ki nihtāwikihēw pērisa, mina sirawa, tēmar ohci; mina pēris ki nihtāwikihēw ēsrama; mina ēsram ki nihtāwikihēw ērama; 4mina ēram ki nihtāwikihēw aminatāpa; mina aminatāp ki nihtāwikihēw nēāsana; mina nēāsan ki nihtāwikihēw sālmana; 5sālman ki nihtāwikihēw poasa rēhāp ohci; mina poas ki nihtāwikihēw opita rot ohci; mina opit ki nihtāwikihēw cēsiwa; 6#2 kihci okimāwak 24:14,15; 2 akinē ācimowina 36:10; cērimāya 27:20mina cēsi ki nihtāwikihēw tēpita kā ki kihci okimāwiyit; mina tēpit ki nihtāwikihēw salomana anihi ohci kā ki wiwiyit yorāyasa: 7mina saloman ki nihtāwikihēw riopoama; mina riopoam ki nihtāwikihēw apāyawa; mina apāya ki nihtāwikihēw ēsawa; 8mina ēsa ki nihtāwikihēw cihāsapāta; mina cihāsapāt ki nihtāwikihēw corama; mina coram ki nihtāwikihēw osayawa; 9mina osaya ki nihtāwikihēw cotama; mina cotam ki nihtāwikihēw ēhāsa; mina ēhās ki nihtāwikihēw hēsikāyawa; 10mina hēsikāya ki nihtāwikihēw manāsiwa; mina manāsi ki nihtāwikihēw āmana; mina āman ki nihtāwikihēw cosāyasa; 11mina cosāyas ki nihtāwikihēw cēkonāyawa mina ociwāmiyiwa, nānitaw ispi kā ki sipwētaihcik pāpilanihk:
12sāsay māka kā pēsicik pāpilanihk, cēkonāya ki nihtāwikihēw salētiyala; mina salētiyal ki nihtāwikihēw sērapapala; 13sērapapal ki nihtāwikihēw apāyata; mina apāyat ki nihtāwikihēw ilāyakima; mina ilāyakim ki nihtāwikihēw ēsora; 14mina ēsor ki nihtāwikihēw sētaka; mina sētak ki nihtāwikihēw ēkima; mina ēkim ki nihtāwikihēw ilāyata; 15mina ilāyat ki nihtāwikihēw iliēsara: mina iliēsar ki nihtāwikihēw mātāna: mina mātān ki nihtāwikihēw cēkapa; 16mina cēkap ki nihtāwikihēw cosipa, o nāpēma mēri, ana kā ki ohci nihtāwikit cisas; Christ kā isiyihkāsot.
17ēkosi māka kahkiyaw āniskāc kā pimātisicik ēprēām ohci piyis tēpit mitātaht nēosāp tahtwāw āniskāc ki pimātisiwak; mina tēpit ohci, piyis ē ki sipwētahihcik pāpilanihk mitātat nēosāp tahtwāw āniskāc ki pimātisiwak; mina anima ohci ē ki sipwētaihcik pāpilanihk piyis Christ mitātat nēosāp tahtwāw āniskāc ki pimātisiwak.
18 # lok 1:27 omisi māka ki ikiniyiw o nihtāwikiwin cisas Christ; ispi anihi okāwiya mēriwa ē ki asotamawāyit kita wicēwāyit cosipa, mwayēs ē ki nātitocik, ki kiskēyimāw ē ayāwāt awāsisa kanāci ahcāhkwa ohci. 19ēkosi cosip o nāpēma, ē kwayask isiwēpisiwi ayisiyiniwit, mina ēkā ē itēyitahk kita māmawi kiskēyitākohāt ki itēyitam kimoc kita pakitināt. 20māka ispi ē māmitonēyitahk ohi, cist, okisikoma kā tipēyihcikēt ki nokohisostāk pawāmowinihk, ē itwēyit, cosip, kiya okosisa tēpit ēkāwiya kosta kita otinat mēri kiwa; cikēmā anihi kā ayāwāt kanāci ahcāhkwa ohciyiwa. 21#lok 1:31kita nihtāwikihēw māka kē okosisit, cisas māka ki ka isiyihkātāw: cikēmā kita pimācihēw ot ayisiyinima o macāyiwiniyihk ohci. 22ēkwa māka kahkiyaw oma ki ihkin, kita tipipayik kā ki itwēt kā tipēyihcikēt okiskiwēhikēwa ohci ē itwēt, 23#aysāya 7:14cist, oskinikiskwēw awāsisa kita ayāwēw, ēkosi kita nihtāwikihēw okosisa, imānyoēl māka kita isiyihkātēwak; ēwako anima ē itwēstamawātamihk kisēmanitō ki wicēwikonaw. 24ēkosi cosip ē waniskāt o nipāwinihk ohci, ki totam anima kā tipēyihcikēyit okisikomiyiwa kā ki itikot, ē ki otināt wiwa. 25#lok 2:21namawiya māka ki ohci kiskēyimēw pātos iyikohk kā ki nihtāwikihāyit okosisiyiwa; cisas māka ki isiyihkātēw.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;