Ruth 1
PCSBR

Ruth 1

1
Moabihk ē‑itohtēhocik
1kayās kī‑ihkin mēkwāc wiyasiwēwikimāwak ē‑pimipayihtācik Israel askīhk, ē‑misi-nōhtēhkatēhk; Bethlehemihk, Judah askīhk ohci pēyak nāpēw asici owīkimākana mīna nīso okosisiwāwa kī‑sipwēhtēwak ē‑āhtaskēcik Moab askīhk isi. 2awa nāpēw Elimelech kī‑isiyihkāsow ēkwa owīkimākana Naomi, ēkwa okosisiwāwa Mahlon ēkwa Chilion. Ephrathi-ayisiyiniwa ē‑ohtaskānēsicik, Bethlehemihk ohci, Judah askīhk. ē‑wīkicik Moabihk, 3onāpēma Naomi, Elimelechwa, kī‑pōni-pimātisiyiwa, ēkosi kī‑nistokēwak piko.
4okosisa kī‑ati-wīkimēyiwa ēsa Moab-iskwēwa, Orpah mīna Ruth ē‑isiyihkāsocik. 5mitātaht askiy nānitaw ē‑kī-ispayik Mahlon mīna Chilion wīstawāw kī‑pōni-pimātisiwak, ēkosi Naomi asici onahāhkaniskwēma kī‑pēyakwaskatāwak.
Naomi ēkwa Ruth kīwēwak Naomi otaskīhk isi
6kētahtawē kī‑pēhtam Naomi kā‑tipēyihcikēyit ēsa ē‑sawēyimāyit otiyinīma, ayisk ē‑miyokihcikēyit; ēkosi wawēyīw kita-kīwē-wīcēwikot onahāhkaniskwēma. 7kī‑sipwēhtēwak Judah isi, māka ē‑ati-pimohtēhocik, Naomi ostima 8kī‑wīhtamawēw ē‑itāt, “kiyām, kīwēk, kikāwīwāwak kisātihkok. kā‑tipēyihcikēt kika-wī-miyo-tōtākowāw kā‑kī-isi-miyo-tōtawiyēk ēkw āniki kā‑kī-miyo-tōtawāyēkok kā‑kī-pōni-pimātisicik. 9kā‑tipēyihcikēt kika-wī-miyikowāw kita-onāpēmiyēk mīna kita-wīkiyēk.”
ēkosi Naomi kī‑ocēmēw. māka māci-mātoyiwa, 10ē‑itikot, “namōya! kika-kīwē-wīcētinān kitiyinīmak itē kā‑wīkicik.”
11“piko kita-kīwēyēk, nistimitik,” itēw Naomi. “tānēhki kā‑nōhtē-wīcēwiyēk? ē‑itēyihtamēk cī kita-okosisiyān kīhtwām kita-wīkimāyēkok? 12kīwēk, nistimitik, osām ninōtokwēwin kīhtwām kita-onāpēmiyān. kīspin kī‑pakosēyimoyān kita-onāpēmiyān anohc kā‑tipiskāk mīna ayāwakik nāpēsisak, 13kika-pēhonāwāw cī iyikohk kita-kīs-ōhpikicik? tāpwē cī namōya kotakak ta‑wīkimāyēkok? nistimitik, namōya ta‑kī-ihkin. kā‑tipēyihcikēt namwāc ayiwāk nikitimākēyimik, ēkosi mitoni kiyawāw ohci nimihtātēn.”
14kīhtwām misi-mātowak. Orpah wiya osikosa ocēmēw ēkwa kī‑ati-kīwēw ēsa, māka Ruth wiya kī‑miciminēw. 15“īh, kitāpam kimis,” itēw ēsa, “ati-kīwēw owāhkōmākana ē‑nātāt asici omanitōma; ati-kīwē-wīcēw kimis.”
16māka Ruth itēw, “ēkāwiya sīhkimin kita-nakatitān! kiyām kika-wīcētin. pikw ītē itohtēyani nika-itohtān, piko itē wī‑ayāyani, ēkota nika-ayān, kitōtēmak, nika-otōtēmin, mīna kimanitōm, nika-omanitōmin. 17itē nipiyani ēkotē nika-nipin mīna ēkota nika-nahinikawin. nika-pāstāhon, kīspin paskēwihitāni mwayēs pōni-pimātisiyahko niya ahpō kiya.”
18ispīhk Naomi ē‑kiskēyihtahk Rutha ē‑kīsēyihtamiyit kita-pimitisahokot, namwāc ayiwāk ēsa itwēw.
19ēkosi kī‑ati-takohtēwak Bethlehemihk, ēkotē kā‑takohtēcik, ayisiyiniwak kī‑koskwēyihtamwak, ēkwa iskwēwak itwēwak, “īh, Naomi cī awa?”
20kī‑itēw, “ēkāya Naomi isiyihkāsik, māka Marah, wiya kā‑māwaci-sōhkātisit nikī-wīsakitēhēnik. 21ispīhk ōta kā‑sipwēhtēyān nikī-tēp-āyān, māka kā‑tipēyihcikēt nipēsīk ēkāya kīkway ē‑ayāyān ē‑pē-pēyakoyān. kīkwāy ohci Naomi kita-isiyihkāsiyēk, kā‑tipēyihcikēt ē‑kī-māyi-tōtawit, mīna māyipayiwin ē‑kī-miyit?”
22ēkota ohci kā‑kī-kīwēt Naomi ē‑wīcēwāt ostima Rutha, Moab-iskwēwa. ispīhk ē‑takohtēcik Bethlehemihk, kī‑mācipayin kā‑manisoht kistikān.

Plains Cree Ruth © 2004 Canadian Bible Society

Plains Cree Psalms (collection) © 2013 Canadian Bible Society

Plains Cree James © 2014 Canadian Bible Society

Plains Cree Gospels and Acts © 2018 Canadian Bible Society

Learn More About Plains Cree Scripture Portions