Ruth 1
PCSBR

Ruth 1

1
Moabihk ē‑itohtēhocik
1kayās kī‑ihkin mēkwāc wiyasiwēwikimāwak ē‑pimipayihtācik Israel askīhk, ē‑misi-nōhtēhkatēhk; Bethlehemihk, Judah askīhk ohci pēyak nāpēw asici owīkimākana mīna nīso okosisiwāwa kī‑sipwēhtēwak ē‑āhtaskēcik Moab askīhk isi. 2awa nāpēw Elimelech kī‑isiyihkāsow ēkwa owīkimākana Naomi, ēkwa okosisiwāwa Mahlon ēkwa Chilion. Ephrathi-ayisiyiniwa ē‑ohtaskānēsicik, Bethlehemihk ohci, Judah askīhk. ē‑wīkicik Moabihk, 3onāpēma Naomi, Elimelechwa, kī‑pōni-pimātisiyiwa, ēkosi kī‑nistokēwak piko.
4okosisa kī‑ati-wīkimēyiwa ēsa Moab-iskwēwa, Orpah mīna Ruth ē‑isiyihkāsocik. 5mitātaht askiy nānitaw ē‑kī-ispayik Mahlon mīna Chilion wīstawāw kī‑pōni-pimātisiwak, ēkosi Naomi asici onahāhkaniskwēma kī‑pēyakwaskatāwak.
Naomi ēkwa Ruth kīwēwak Naomi otaskīhk isi
6kētahtawē kī‑pēhtam Naomi kā‑tipēyihcikēyit ēsa ē‑sawēyimāyit otiyinīma, ayisk ē‑miyokihcikēyit; ēkosi wawēyīw kita-kīwē-wīcēwikot onahāhkaniskwēma. 7kī‑sipwēhtēwak Judah isi, māka ē‑ati-pimohtēhocik, Naomi ostima 8kī‑wīhtamawēw ē‑itāt, “kiyām, kīwēk, kikāwīwāwak kisātihkok. kā‑tipēyihcikēt kika-wī-miyo-tōtākowāw kā‑kī-isi-miyo-tōtawiyēk ēkw āniki kā‑kī-miyo-tōtawāyēkok kā‑kī-pōni-pimātisicik. 9kā‑tipēyihcikēt kika-wī-miyikowāw kita-onāpēmiyēk mīna kita-wīkiyēk.”
ēkosi Naomi kī‑ocēmēw. māka māci-mātoyiwa, 10ē‑itikot, “namōya! kika-kīwē-wīcētinān kitiyinīmak itē kā‑wīkicik.”
11“piko kita-kīwēyēk, nistimitik,” itēw Naomi. “tānēhki kā‑nōhtē-wīcēwiyēk? ē‑itēyihtamēk cī kita-okosisiyān kīhtwām kita-wīkimāyēkok? 12kīwēk, nistimitik, osām ninōtokwēwin kīhtwām kita-onāpēmiyān. kīspin kī‑pakosēyimoyān kita-onāpēmiyān anohc kā‑tipiskāk mīna ayāwakik nāpēsisak, 13kika-pēhonāwāw cī iyikohk kita-kīs-ōhpikicik? tāpwē cī namōya kotakak ta‑wīkimāyēkok? nistimitik, namōya ta‑kī-ihkin. kā‑tipēyihcikēt namwāc ayiwāk nikitimākēyimik, ēkosi mitoni kiyawāw ohci nimihtātēn.”
14kīhtwām misi-mātowak. Orpah wiya osikosa ocēmēw ēkwa kī‑ati-kīwēw ēsa, māka Ruth wiya kī‑miciminēw. 15“īh, kitāpam kimis,” itēw ēsa, “ati-kīwēw owāhkōmākana ē‑nātāt asici omanitōma; ati-kīwē-wīcēw kimis.”
16māka Ruth itēw, “ēkāwiya sīhkimin kita-nakatitān! kiyām kika-wīcētin. pikw ītē itohtēyani nika-itohtān, piko itē wī‑ayāyani, ēkota nika-ayān, kitōtēmak, nika-otōtēmin, mīna kimanitōm, nika-omanitōmin. 17itē nipiyani ēkotē nika-nipin mīna ēkota nika-nahinikawin. nika-pāstāhon, kīspin paskēwihitāni mwayēs pōni-pimātisiyahko niya ahpō kiya.”
18ispīhk Naomi ē‑kiskēyihtahk Rutha ē‑kīsēyihtamiyit kita-pimitisahokot, namwāc ayiwāk ēsa itwēw.
19ēkosi kī‑ati-takohtēwak Bethlehemihk, ēkotē kā‑takohtēcik, ayisiyiniwak kī‑koskwēyihtamwak, ēkwa iskwēwak itwēwak, “īh, Naomi cī awa?”
20kī‑itēw, “ēkāya Naomi isiyihkāsik, māka Marah, wiya kā‑māwaci-sōhkātisit nikī-wīsakitēhēnik. 21ispīhk ōta kā‑sipwēhtēyān nikī-tēp-āyān, māka kā‑tipēyihcikēt nipēsīk ēkāya kīkway ē‑ayāyān ē‑pē-pēyakoyān. kīkwāy ohci Naomi kita-isiyihkāsiyēk, kā‑tipēyihcikēt ē‑kī-māyi-tōtawit, mīna māyipayiwin ē‑kī-miyit?”
22ēkota ohci kā‑kī-kīwēt Naomi ē‑wīcēwāt ostima Rutha, Moab-iskwēwa. ispīhk ē‑takohtēcik Bethlehemihk, kī‑mācipayin kā‑manisoht kistikān.

Plains Cree Ruth © 2004 Canadian Bible Society

Plains Cree Psalms (collection) © 2013 Canadian Bible Society

Plains Cree James © 2014 Canadian Bible Society

Plains Cree Gospels and Acts © 2018 Canadian Bible Society


Learn More About Plains Cree Scripture Portions

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.