Thi thiên 66:11

Thi thiên 66:11 BPT

Chúa khiến chúng tôi sập bẫy, chất gánh nặng trên chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share