Thi thiên 60
BPT

Thi thiên 60

60
Lời cầu nguyện khi thua trận
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Hoa huệ giao ước.” Bài mịch-tâm của Đa-vít. Dùng để dạy dỗ khi ông đánh dân A-ram ở phía tây bắc Mê-sô-bô-ta-mi và Xô-ba và khi Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn quân Ê-đôm trong Thung lũng Muối.
1Thượng Đế ôi, Ngài đã từ bỏ và phân tán chúng tôi.
Ngài đã nổi giận, nhưng xin hãy trở lại cùng chúng tôi.
2Ngài làm đất rung động và nứt nẻ.
Xin hãy hàn gắn lại các khe nứt vì đất rung chuyển.
3Chúa khiến dân Ngài gặp khốn khổ.
Ngài cho chúng tôi uống
ly rượu khiến chúng tôi đi loạng choạng.
4Ngài đã giương cờ lên cho những người kính sợ Ngài,
để tập họp họ lại xa tầm tên bắn của kẻ thù.
Xê-la
5Xin hãy đáp lời và dùng quyền năng Ngài giải cứu chúng tôi
để dân Ngài yêu dấu được giải thoát.
6Từ đền thờ Ngài#Từ đền thờ Ngài 60:6 Hay “Từ nơi thánh Ngài.”, Chúa đã phán rằng,
“Sau khi ta thắng trận,
ta sẽ phân chia Sê-chem
và đo thung lũng Su-cốt.
7Ghi-li-át và Ma-na-xe đều thuộc về ta.
Ép-ra-im# là mũ sắt ta.
Giu-đa# cầm cây trượng vàng ta.
8Mô-áp là chậu ta tắm rửa.
Ta ném giày dép ta qua Ê-đôm.
Ta quát tháo Phi-li-tin.”
9Ai sẽ đưa tôi đến thành có vách kiên cố?
Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
10Lạy Chúa chính Ngài là Đấng đã từ bỏ chúng tôi;
Ngài không còn ra trận với đạo quân chúng tôi nữa.
11Xin giúp chúng tôi chiến đấu chống kẻ thù
vì sự giúp đỡ của loài người thật vô dụng.
12Nhưng chúng tôi có thể thắng được nhờ Ngài giúp đỡ.
Ngài sẽ đánh bại kẻ thù chúng tôi.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.