Thi thiên 59
BPT

Thi thiên 59

59
Cầu xin Chúa bảo vệ
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Bài mịch-tâm của Đa-vít khi Sau-lơ cho người tới canh gác nhà để giết ông.
1Thượng Đế ôi, xin cứu tôi khỏi kẻ thù tôi.
Xin bảo vệ tôi khỏi tay kẻ chống nghịch tôi.
2Xin giải thoát tôi khỏi kẻ làm ác và kẻ giết người.
3Kìa, chúng rình phục kích tôi.
Những kẻ hung ác tấn công tôi
nhưng Chúa ôi, tôi có phạm tội hay làm gì quấy đâu.
4Dù tôi không làm gì hại chúng,
nhưng chúng chực tấn công tôi.
Xin thức dậy giúp tôi, xin Ngài hãy nhìn.
5Ngài là Chúa Toàn Năng,
Thượng Đế của Ít-ra-en.
Xin đứng dậy trừng phạt chúng nó.
Đừng thương xót bọn phản bội.
Xê-la
6Buổi tối chúng trở lại,
gầm gừ như chó và đi rảo quanh thành.
7Xin để ý lời ra từ miệng chúng nó.
Môi chúng nó nói toàn lời xấc xược
vì chúng bảo, “Có ai nghe đâu?”
8Nhưng Chúa ơi, Ngài sẽ cười và chế diễu chúng nó.
9Lạy Thượng Đế là sức mạnh tôi, tôi trông cậy Ngài cứu giúp#Lạy Thượng Đế … cứu giúp 59:9 Hay “Tôi sẽ hát bài ca tụng Ngài.” Xem Thi 59:17.,
vì Ngài là Đấng bảo vệ tôi.
10Thượng Đế tôi yêu thương tôi, Ngài đi trước tôi.
Ngài sẽ giúp tôi đánh bại kẻ thù.
11Lạy Chúa là Đấng bảo vệ chúng tôi,
xin đừng giết chúng,
nếu không dân cư tôi sẽ quên.
Hãy dùng quyền năng Chúa phân tán chúng và đánh hạ chúng.
12Xin hãy trừng phạt chúng về điều chúng nói.
Chúng chưởi rủa và nói dối,
nguyền cho sự kiêu căng chúng đánh bẫy chúng.
13Xin Ngài nổi giận tiêu diệt chúng đi;
xin hãy tiêu diệt chúng hoàn toàn!
Lúc đó chúng sẽ biết Thượng Đế cai trị trên Ít-ra-en
và đến tận cùng trái đất.
Xê-la
14Buổi tối chúng trở lại,
gầm gừ như chó và đi rảo quanh thành.
15Chúng đi lang thang tìm mồi
và nếu không tìm đủ miếng ăn liền tru lên.
16Nhưng tôi sẽ hát ca ngợi sức mạnh Chúa.
Buổi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu Ngài.
Ngài là Đấng bảo vệ tôi,
nơi trú ẩn trong lúc gian nan.
17Lạy Thượng Đế, sức mạnh tôi,
tôi sẽ hát ca ngợi Ngài.
Lạy Thượng Đế, Đấng bảo vệ tôi,
Ngài là Thượng Đế yêu thương tôi.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.