Thi thiên 30:3

Thi thiên 30:3 BPT

Ngài đem tôi lên khỏi mồ mả; không để tôi xuống âm phủ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share