Thi thiên 134
BPT

Thi thiên 134

134
Mọi người hãy ca ngợi Ngài
Bài ca khi đang đi lên thờ phụng.
1Hỡi các tôi tớ Chúa,
là những kẻ phục vụ ban đêm ở đền thờ,
hãy ca ngợi Ngài.
2Hãy giơ tay lên trong đền thờ mà ca ngợi Chúa.
3Nguyện Chúa ban phước cho các ngươi từ núi Xi-ôn,
Ngài là Đấng dựng nên trời đất.