Thi thiên 110
BPT

Thi thiên 110

110
Chúa chỉ định một vua
Bài ca của Đa-vít.
1Chúa phán cùng chúa tôi#chúa tôi 110:1 Nghĩa là “vua tôi.”,
“Hãy ngồi bên phải ta
cho đến khi ta đặt mọi kẻ thù con dưới quyền quản trị của con.”
2Chúa sẽ nới rộng nước con quá ranh giới Giê-ru-sa-lem,
rồi con sẽ cai trị kẻ thù con.
3Trong ngày chiến trận,
dân tộc con sẽ nhập với con.
Từ khi mới sinh con đã được mặc đức thánh thiện;
Con tươi mát như đứa trẻ#Từ khi … đứa trẻ 110:3 Câu văn Hê-bơ-rơ ở chỗ nầy hơi khó hiểu. Nguyên văn, “Dân chúng của con sẽ như của lễ thân hữu vào ngày con cầm quyền. Từ bình minh sáng rỡ giọt sương tươi trẻ sẽ thuộc về con.”.
4Chúa đã hứa và sẽ không đổi ý rằng,
“Con là thầy tế lễ đời đời,
giống như Mên-chi-xê-đéc.”
5Chúa sẽ ở bên con để giúp con.
Khi nổi giận, Ngài sẽ đè bẹp
các vua.
6Ngài sẽ xử đoán các nước,
làm khắp nơi đầy xác chết;
Ngài sẽ đánh bại các lãnh tụ của mọi quốc gia trên thế giới.
7Vua sẽ uống nước khe đang khi đi đường.
Rồi người ngước đầu lên và trở nên mạnh mẽ#người ngước đầu lên và trở nên mạnh mẽ 110:7 Trong câu nầy tác giả muốn nói hai điều: “người sẽ ngước đầu lên sau khi uống nước,” và “người sẽ trở nên mạnh mẽ hay quan trọng.”.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.