Châm ngôn 9
BPT

Châm ngôn 9

9
Lời mời mọc của sự khôn ngoan
1Sự khôn ngoan xây nhà mình
và dựng bảy cột trụ#bảy cột trụ 9:1 Vào thời xưa trong xứ Do-thái, nhà nào tốt là nhà có bốn phòng và bảy cây cột để chống đỡ mái nhà..
2Nàng đã chuẩn bị rượu
và bày bàn ăn.
3Nàng sai các tớ gái đi ra,
và từ các điểm cao nhất trong thành phố
nàng gọi xuống#Nàng sai … gọi xuống 9:3 Có thể dịch, “Nàng sai các tớ gái mời người ta đến ngọn đồi cao nhất trong thành phố để dùng bữa với nàng.”.
4Nàng kêu những kẻ kém hiểu biết rằng,
“Hãy quay vào đây!”
và những kẻ ngờ nghệch rằng,
5“Hãy đến dùng thức ăn ta,
và uống rượu ta đã pha chế.
6Hãy bỏ đường lối ngu dại của các ngươi
thì các ngươi sẽ sống;
hãy đi con đường hiểu biết.”
7Nếu các ngươi sửa dạy những kẻ xấc láo,
các ngươi sẽ bị sỉ nhục.
Nếu các ngươi sửa dạy người ác,
các ngươi sẽ bị thiệt hại.
8Đừng thèm sửa dạy kẻ xấc láo
vì nó sẽ ghét ngươi.
Nhưng hãy sửa dạy người khôn,
thì người sẽ yêu mến ngươi.
9Hãy dạy người khôn, thì người sẽ khôn ngoan hơn.
Hãy dạy bảo người tốt thì người sẽ học biết thêm.
10Kính sợ Chúa là khởi điểm của khôn ngoan,
nhìn biết Đấng Thánh là thông hiểu.
11Nhờ ta, ngươi sẽ sống lâu;
đời ngươi sẽ thêm năm tháng.
12Người khôn nhận được sự khôn ngoan
làm phần thưởng,
nhưng kẻ xấc láo sẽ chịu khốn khổ một mình.
13Sự ngu dốt là người đàn bà lớn miệng;
Nó ngu dốt, chẳng hiểu biết gì.
14Nó ngồi nơi cửa nhà,
trên ghế ở nơi cao nhất của thành phố.
15Nó kêu người qua kẻ lại,
những người đang đi lo công việc mình.
16Nó gọi những kẻ ít học rằng,
“Hỡi kẻ ngu dại!
17Nước ăn cắp thật ngọt ngào,
món ăn vụng thật ngon lành.”
18Nhưng họ không biết rằng
hồn ma đang lảng vảng nơi nhà nó,
và tất cả các khách khứa của nó đều về chốn âm phủ.