Châm ngôn 9:9

Châm ngôn 9:9 BPT

Hãy dạy người khôn, thì người sẽ khôn ngoan hơn. Hãy dạy bảo người tốt thì người sẽ học biết thêm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share