Châm ngôn 9:3

Châm ngôn 9:3 BPT

Nàng sai các tớ gái đi ra, và từ các điểm cao nhất trong thành phố nàng gọi xuống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share