Châm ngôn 9:1

Châm ngôn 9:1 BPT

Sự khôn ngoan xây nhà mình và dựng bảy cột trụ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share