Châm ngôn 25:24

Châm ngôn 25:24 BPT

Thà ở trên xó nóc nhà còn hơn ở trong nhà chung với người vợ hay gây gổ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:24