Châm ngôn 22:4

Châm ngôn 22:4 BPT

Nếu con tôn kính CHÚA và khiêm tốn, con sẽ được giàu có, vinh dự và sống lâu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Châm ngôn 22:4

Share