YouVersion Logo
Search Icon

Dân số 2

2
Thứ tự khi dựng trại
1CHÚA bảo Mô-se và A-rôn: 2“Dân Ít-ra-en phải dựng trại quanh Lều Thánh, nhưng phải chừa một khoảng cách. Họ phải dựng trại theo đơn vị và dưới cờ hiệu của chi tộc họ.”
3Doanh trại của Giu-đa sẽ nằm về hướng Đông, tức hướng mặt trời mọc, họ phải dựng trại theo từng đơn vị, dưới cờ hiệu của mình. Lãnh tụ của dân Giu-đa là Na-sôn, con A-mi-na-đáp. 4Quân số của ông tổng cộng 74.600 người.
5Kế họ là doanh trại của Y-xa-ca. Lãnh tụ của người Y-xa-ca là Nê-tha-nên, con Xu-a. 6Quân số của ông tổng cộng 54.400 người.
7Kế họ là doanh trại Xê-bu-lôn. Lãnh tụ của Xê-bu-lôn là Ê-li-áp, con Hê-lôn. 8Quân số của ông tổng cộng 57.400 người.
9Có tổng cộng 186.400 người trong doanh trại Giu-đa và các doanh trại lân cận, tính tất cả các đơn vị. Họ sẽ là toán đầu tiên xuất hành ra khỏi doanh trại.
10Các đơn vị của doanh trại Ru-bên nằm về phía Nam, dựng trại ngay dưới cờ hiệu#2:10 cờ hiệu Hay “đơn vị.” của chi tộc mình. Lãnh tụ của người Ru-bên là Ê-li-xua, con Sê-đơ. 11Quân số của ông có tất cả 46.500 người.
12Kế họ là doanh trại của chi tộc Xi-mê-ôn. Lãnh tụ của người Xi-mê-ôn là Sê-lu-miên, con Xu-ri-xa-đai. 13Có tất cả 59.300 người thuộc quân số của ông.
14Kế họ là chi tộc Gát. Lãnh tụ của người Gát là Ê-li-a-sáp con Đêu-ên.#2:14 Đêu-ên Hay “Rêu-ên.” 15Có tất cả 45.650 người thuộc quân số của ông.
16Tổng cộng có tất cả 151.450 trong doanh trại Ru-bên và các doanh trại kế cận, gồm chung các sư đoàn. Họ sẽ là toán thứ hai sẵn sàng xuất hành khỏi doanh trại.
17Khi người Lê-vi khởi hành ra đi cùng với Lều Thánh, họ sẽ đi giữa các doanh trại khác. Các chi tộc sẽ khởi hành theo thứ tự dựng trại, mỗi chi tộc đi theo vị trí dưới cờ hiệu của mình.
18Các sư đoàn của doanh trại Ép-ra-im sẽ nằm về phía Tây, đóng trại dưới lá cờ của mình. Lãnh tụ của người Ép-ra-im là Ê-li-sa-ma, con Am-mi-hút. 19Có tất cả 40.500 người thuộc quân số của ông.
20Kế họ là doanh trại của Ma-na-xe. Lãnh tụ người Ma-na-xe là Ga-ma-li-ên, con Bê-đa-xua. 21Có tất cả 32.200 người thuộc quân số của ông.
22Kế họ là chi tộc Bên-gia-min. Lãnh tụ người Bên-gia-min là A-bi-đan, con Ghi-đê-ôn-ni. 23Có tất cả 35.400 người thuộc quân số của ông.
24Tổng cộng có tất cả 108.100 người trong doanh trại Ép-ra-im và các trại kế cận, gồm chung tất cả các đơn vị. Họ sẽ là toán thứ ba khởi hành ra khỏi doanh trại.
25Các đơn vị của chi tộc Đan sẽ nằm về phía Bắc, nơi họ đóng trại dưới cờ hiệu mình. Lãnh tụ của người Đan là A-hi-ê-xe, con Am-mi-sa-đai. 26Có tất cả 62.700 người đàn ông thuộc sư đoàn của ông.
27Kế họ là doanh trại của chi tộc A-se. Lãnh tụ của người A-se là Ba-ghi-ên, con Óc-ran. 28Có tất cả 41.500 người thuộc quân số của ông.
29Kế đó là chi tộc Nép-ta-li. Lãnh tụ của người Nép-ta-li là A-hi-ra, con Ê-nan. 30Có tất cả 53.400 người thuộc quân số của ông.
31Có tất cả 157.600 người trong trại quân Đan và các trại quân tiếp cận. Họ sẽ là toán cuối cùng khởi hành ra khỏi doanh trại, và đi dưới cờ hiệu của mình.
32Đó là những người Ít-ra-en được kiểm kê theo gia đình. Tổng số người Ít-ra-en trong các doanh trại, tính theo các đơn vị, là 603.550 người. 33Mô-se vâng lời CHÚA nên không kiểm kê người Lê-vi vào số những người Ít-ra-en khác.
34Vậy người Ít-ra-en vâng theo những gì CHÚA truyền dặn Mô-se. Họ dựng trại dưới cờ hiệu của mình và đi ra theo gia đình và chi tộc.

Currently Selected:

Dân số 2: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy