Na-hâm 2
BPT

Na-hâm 2

2
Ni-ni-ve sẽ bị tiêu diệt
1Hỡi Ni-ni-ve,
kẻ hủy diệt đang đến tấn công ngươi.
Hãy đề phòng cẩn thận.
Canh chừng đường cái.
Hãy sẵn sàng.
Hãy dồn hết sức mạnh ngươi lại!
2Những kẻ hủy diệt đã tiêu diệt dân của Thượng-Đế,
phá hoại các dây nho họ,
nhưng CHÚA sẽ phục hồi niềm kiêu hãnh của Gia-cốp,
giống như niềm kiêu hãnh của Ít-ra-en.
3Các thuẫn của binh sĩ Ngài màu đỏ;
đạo quân Ngài mặc đồng phục đỏ.
Các quân xa sáng loáng như lửa,
chúng xếp hàng sẵn sàng lâm trận;
các con ngựa của chúng dậm chân sốt ruột.
4Các quân xa phóng nhanh qua các đường phố
chạy qua chạy lại trong khu công cộng.
Chúng giống như đuốc;
lướt nhanh như chớp.
5Các kẻ thù triệu tập các binh sĩ thiện chiến,
nhưng chúng vấp ngã đang khi tiến quân.
Chúng chạy đến vách thành,
và giàn các khiên chống lại cây đà tấn công.
6Các cửa sông mở toang ra,
và cung điện vua đã bị tiêu hủy.
7Người ta loan báo rằng
dân Ni-ni-ve sẽ bị bắt mang đi.
Các tớ gái rên rỉ như bồ câu,
đấm ngực vì rầu rĩ.
8Ni-ni-ve như cái hồ, nay đã cạn nước.
Dân chúng kêu,
“Hãy dừng lại, đứng lại!”
Nhưng không ai quay lại.
9Hãy lấy bạc! Hãy cướp vàng!
Của báu nhiều vô số,
Hàng đống của cải đủ loại chồng chất.
10Ni-ni-ve đã bị cướp bóc,
tàn hại và tiêu diệt.
Dân chúng mất hết can đảm,
các đầu gối đụng nhau.
Bụng thì đau,
và mặt ai nấy đều tái xanh.
11Hang sư tử đâu rồi?
Sư tử đực và sư tử cái ở đó.
Sư tử con không sợ.
12Sư tử đực giết đủ mồi cho các sư tử con, và sư tử cái.
Nó kéo các con thú nó giết được vào đầy hang;
nó chất đầy hang thịt nó đã hạ.
13“Hỡi Ni-ni-ve, ta nghịch ngươi,”
CHÚA Toàn-Năng phán.
“Ta sẽ thiêu đốt quân xa ngươi ra mây khói,
và gươm sẽ giết các sư tử tơ của ngươi.
Ta sẽ ngăn không cho ngươi
truy lùng kẻ khác trên đất,
và sẽ không còn ai nghe tiếng
của sứ giả ngươi nữa.”