Mi-ca 3:1

Mi-ca 3:1 BPT

Rồi tôi nói, “Hãy nghe, hỡi các lãnh tụ của dân Gia-cốp; hãy lắng tai, hỡi các quan cai trị của dân Ít-ra-en. Các ngươi phải biết xử lẽ công bằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share