Mi-ca 2:8

Mi-ca 2:8 BPT

Nhưng ngươi chống lại dân ta như kẻ thù. Các ngươi giật áo của kẻ qua đường; khiến họ không còn cảm thấy an ninh nữa; các ngươi âm mưu chiến tranh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share