Mi-ca 2:5

Mi-ca 2:5 BPT

Cho nên các ngươi không còn ai trong hội chúng của CHÚA để bắt thăm chia đất nữa.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share