Mi-ca 2:12

Mi-ca 2:12 BPT

Thật vậy, hỡi dân cư Gia-cốp, ta sẽ gom các ngươi lại; Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót trong Ít-ra-en. Ta sẽ gom họ lại như chiên trong ràn, như bầy súc vật trong đồng cỏ; nơi đó sẽ đông nghẹt người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share