YouVersion Logo
Search Icon

Lu-ca 23

23
Phi-lát gạn hỏi Chúa Giê-xu
(Ma 27:1-2, 11-14; Mác 15:1-5; Gi 18:28-38)
1Thế là toàn thể hội đồng đứng dậy giải Chúa Giê-xu qua cho Phi-lát. 2Chúng bắt đầu tố cáo Ngài rằng, “Chúng tôi bắt quả tang tên nầy mê hoặc dân chúng. Hắn bảo chúng ta không nên nộp thuế cho Xê-xa và dám tự xưng mình là Đấng Cứu Thế, là vua.”
3Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu, “Anh có phải là vua dân Do-thái không?”
Chúa Giê-xu đáp, “Đúng như ngài nói.”
4Phi-lát bảo các giới trưởng tế và toàn thể dân chúng, “Tôi chẳng thấy người nầy làm điều gì quấy.”
5Họ khăng khăng, “Nhưng tên Giê-xu nầy đã sách động dân chúng, dạy dỗ khắp miền Giu-đia. Hắn bắt đầu từ Ga-li-lê rồi bây giờ đến đây.”
Phi-lát giải Chúa Giê-xu qua cho Hê-rốt
6Phi-lát nghe thế mới hỏi có phải Ngài là gốc Ga-li-lê không. 7Vì Chúa Giê-xu ở dưới quyền Hê-rốt nên Phi-lát giải Ngài sang cho Hê-rốt, lúc ấy đang có mặt ở Giê-ru-sa-lem. 8Khi thấy Chúa Giê-xu, Hê-rốt mừng lắm, vì nghe tiếng Ngài từ lâu nên ông ta rất mong gặp Ngài. Ông muốn xem Ngài làm phép lạ. 9Hê-rốt hỏi Ngài nhiều câu nhưng Chúa Giê-xu không trả lời. 10Các trưởng tế và các giáo sư luật đứng đó hung hăng tố cáo Ngài. 11Sau khi Hê-rốt và các tên lính dưới quyền chế giễu Ngài, chúng mặc cho Ngài một áo triều nhà vua rồi trả Ngài về cho Phi-lát. 12Phi-lát và Hê-rốt trước kia vốn thù nghịch nhau, nhưng từ hôm ấy lại trở thành bạn.
Phi-lát tìm cách tha Chúa Giê-xu
(Ma 27:15-26; Mác 15:6-15; Gi 18:39–19:16)
13Phi-lát triệu tập dân chúng lại cùng với giới trưởng tế và các lãnh tụ. 14Ông nói, “Các anh giải người nầy đến với tôi, bảo rằng ông ta sách động quần chúng, nhưng tôi đã tra hỏi ông ta trước mặt mấy anh mà tôi không thấy ông ta phạm tội gì theo như mấy anh tố cáo. 15Ngoài ra, Hê-rốt cũng không thấy ông ta có tội gì cho nên đã trả ông ta về đây. Mấy anh thấy đó, ông nầy không phạm tội gì đáng chết cả. 16Cho nên tôi sẽ phạt ông ta xong rồi tha ra.” 17#23:17 Vài bản cũ Hi-lạp thêm câu 17: “Cứ mỗi năm vào dịp lễ Vượt Qua, Phi-lát hay ân xá một tên tù phạm theo dân xin.”
18Nhưng dân chúng đồng thanh hét lên, “Diệt tên nầy đi! Hãy tha Ba-ra-ba!” 19Ba-ra-ba đang ngồi tù vì tội gây loạn trong thành phố và tội giết người.
20Phi-lát muốn thả Chúa Giê-xu nên bảo cho dân chúng biết. 21Nhưng quần chúng lại la hét lần nữa, “Đóng đinh hắn đi! Đóng đinh hắn đi!”
22Phi-lát hỏi chúng lần thứ ba, “Tại sao? Ông ta phạm lỗi gì? Tôi chẳng thấy ông ta có tội gì đáng chết. Cho nên tôi sẽ phạt ông ta rồi tha ra.”
23Nhưng chúng tiếp tục gào thét đòi phải đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Tiếng la hét của chúng lớn đến nỗi 24Phi-lát phải đành chiều theo ý chúng. 25Ông tha tên đang ngồi tù theo như chúng xin. Tên ấy bị cáo vì tội nổi loạn và giết người. Còn ông giao Chúa Giê-xu vào tay dân chúng để họ muốn làm gì thì làm.
Chúa Giê-xu bị đóng đinh
(Ma 27:32-44; Mác 15:21-32; Gi 19:17-27)
26Lúc chúng đang giải Ngài đi thì Xi-môn, người gốc Xi-ren từ ngoài đồng về. Chúng bắt ông ta vác cây thập tự thế cho Chúa Giê-xu và đi theo sau Ngài.
27Dân chúng đi theo sau Chúa Giê-xu rất đông, trong số ấy có các người đàn bà đang buồn rầu than khóc về Ngài. 28Nhưng Chúa Giê-xu quay lại bảo họ, “Các phụ nữ Giê-ru-sa-lem ơi, đừng khóc về ta. Hãy khóc về các bà và con cháu các bà. 29Sẽ đến lúc người ta nói, ‘Phúc cho bụng không sinh con và vú không cho con bú.’ 30Rồi người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy rơi trên chúng ta!’ và bảo đồi rằng, ‘Hãy che lấp chúng ta!’#Ô-sê 10:8 31Vì nếu họ đối xử như thế nầy cho cây xanh thì cây khô sẽ ra sao?”
32Cũng có hai tên tội phạm bị giải đi cùng với Chúa Giê-xu để chịu tử hình. 33Khi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, bọn lính đóng đinh Chúa Giê-xu và hai tên tù phạm—một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. 34Chúa Giê-xu cầu nguyện, “Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm gì.”#23:34 Chúa Giê-xu … làm gì Vài bản cũ Hi-lạp không có câu nầy.
Bọn lính bắt thăm xem ai lấy được áo quần của Ngài. 35Dân chúng thì đứng nhìn. Các nhà lãnh đạo chế giễu Ngài bảo rằng, “Hắn đã cứu kẻ khác. Hắn hãy cứu mình đi nếu quả thực hắn ta là Người Được Chọn của Thượng Đế, là Đấng Cứu Thế.”
36Bọn lính cũng chế giễu Ngài rồi lại gần cho Ngài uống giấm. 37Chúng thách, “Nếu ông là vua dân Do-thái hãy tự cứu mình đi!” 38Trên đầu thập tự giá có viết dòng chữ: đây là vua dân Do-thái.
39Một trong hai tên tù đang bị treo trên thập tự giá cũng bắt đầu sỉ nhục Ngài: “Anh là Đấng Cứu Thế à? Hãy tự cứu mình đi và cứu chúng ta nữa.”
40Nhưng tên kia mắng hắn, “Mầy phải kính sợ Thượng Đế! Mầy cũng bị hình phạt giống như người nầy. 41Chúng ta bị trừng phạt xứng đáng với tội phạm của chúng ta, chứ còn người nầy chẳng có làm điều gì quấy.” 42Rồi anh ta xin, “Chúa Giê-xu ơi, khi Ngài vào trong nước mình xin nhớ đến con.”
43Chúa Giê-xu bảo anh ta, “Ta bảo thật, hôm nay con sẽ ở với ta trong thiên đàng.”#23:43 thiên đàng Nơi mà những người vâng phục Thượng Đế ở khi qua đời.
Chúa Giê-xu chết
(Ma 27:45-56; Mác 15:33-41; Gi 19:28-30)
44Lúc ấy khoảng giữa trưa, cả xứ bỗng trở nên tối mịt cho đến ba giờ chiều 45vì mặt trời không chiếu sáng nữa. Bức màn trong đền thờ bị xé toạc làm hai. 46Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn, “Cha ơi, con giao sinh mạng trong tay Cha.”#23:46 con giao … tay Cha Nguyên văn, “Con đặt thần linh con trong tay Cha.” Trích từ Thi 31:5. Nói xong Ngài tắt thở.
47Viên đội trưởng chứng kiến sự việc xảy ra, ông ca ngợi Thượng Đế rằng, “Người nầy quả là người nhân đức!”
48Quần chúng đến đó chứng kiến mọi việc trở về nhà thì ai nấy đều đấm ngực vì quá buồn nản. 49Còn những bạn thân của Chúa Giê-xu trong số có những phụ nữ đã theo Ngài từ Ga-li-lê thì đứng xa xa mà nhìn.
Chúa Giê-xu được chôn cất
(Ma 27:57-61; Mác 15:42-47; Gi 19:38-42)
50Có một người rất nhân đức và mộ đạo tên Giô-xép, làm hội viên của Hội đồng Do-thái. 51Nhưng ông không tán đồng các âm mưu và hành động của các giới lãnh đạo kia nghịch lại Chúa Giê-xu. Ông gốc tỉnh A-ri-ma-thê, thuộc Do-thái, và cũng đang trông chờ Nước Trời hiện đến. 52Giô-xép đến gặp Phi-lát để xin xác Chúa Giê-xu. 53Ông gỡ xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, lấy vải liệm lại và đặt trong một ngôi mộ được đục từ một vách đá. Ngôi mộ đó chưa chôn ai cả. 54Lúc ấy đã gần cuối ngày Chuẩn Bị và hễ mặt trời lặn là bắt đầu ngày Sa-bát.
55Các người đàn bà đã theo Chúa Giê-xu từ Ga-li-lê đi theo Giô-xép. Họ trông thấy mộ cùng cách người ta đặt xác Ngài. 56Rồi các bà về chuẩn bị thuốc thơm.
Đến ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo Luật Mô-se qui định.

Currently Selected:

Lu-ca 23: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy