Lê-vi 22:4

Lê-vi 22:4 BPT

Người nào trong con cháu A-rôn mắc bệnh ngoài da trầm trọng hoặc bị di tinh, thì không được phép ăn của lễ thánh. Người cũng có thể bị ô dơ vì đụng đến xác chết, đụng đến tinh dịch của mình
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share