Giô-suê 2:17

Giô-suê 2:17 BPT

Các thám thính dặn Ra-háp, “Chị phải làm theo như điều chúng tôi dặn. Nếu không chúng tôi sẽ khỏi mắc lời thề với chị hôm nay.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share