Giô-suê 2:15

Giô-suê 2:15 BPT

Nhà của Ra-háp nằm ngay trên vách thành cho nên chị dùng dây thừng thả hai người xuống đất qua cửa sổ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share