Giô-suê 2:12

Giô-suê 2:12 BPT

Vậy bây giờ trước mặt Chúa, xin hứa với tôi rằng các ông sẽ đối xử tử tế với gia đình tôi như tôi đã đối xử tử tế với các ông. Làm ơn cho tôi bằng chứng gì để biết các ông sẽ tôn trọng lời hứa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share