Ê-sai 2:9

Ê-sai 2:9 BPT

Vì thế ai nấy sẽ xấu hổ. Lạy Thượng Đế, xin đừng tha thứ chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share