Ê-sai 2:5

Ê-sai 2:5 BPT

Hỡi nhà Gia-cốp, chúng ta hãy đi theo đường lối của CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share