Ê-sai 2:21

Ê-sai 2:21 BPT

Rồi họ sẽ trốn trong các hang hốc, các kẽ đá để tránh khỏi cơn giận của Thượng Đế và quyền năng lớn lao của Ngài, khi Ngài đứng lên làm rung chuyển đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share