Ê-sai 2:2

Ê-sai 2:2 BPT

Trong những ngày cuối cùng, núi nơi có đền thờ của CHÚA sẽ cao hơn các núi, cao hơn các đồi và các dân sẽ đổ về đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share