Ê-sai 2:19

Ê-sai 2:19 BPT

Người ta sẽ chạy vào các hang trong hốc đá và đào lỗ trốn trong đất để tránh cơn giận của CHÚA và quyền năng lớn lao của Ngài, khi Ngài đứng lên làm rung chuyển đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share