Ê-sai 2:10

Ê-sai 2:10 BPT

Hãy núp sau các tảng đá; đào hố và trốn trong đất để trốn cơn giận của CHÚA và tránh khỏi quyền năng lớn lao Ngài!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share