YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 19

19
Tuyên ngôn nghịch cùng Ai-cập
1Đây là tuyên ngôn#19:1 tuyên ngôn Hay “sứ điệp” hoặc “gánh nặng.” dành cho Ai-cập:
Nầy, CHÚA đến như đám mây
bay nhanh vào Ai-cập.
Các thần tượng nó sẽ run sợ trước mặt Ngài,
và Ai-cập sẽ không còn can đảm.
2CHÚA phán,
“Ta sẽ khiến cho dân Ai-cập tự đánh lẫn nhau.
Thân nhân đánh thân nhân;
láng giềng đánh láng giềng;
thành đánh thành;
vương quốc đánh vương quốc.#19:2 vương quốc đánh vương quốc Hay “quốc gia đánh quốc gia.” Nghĩa là người Ai-cập sẽ đánh người Ai-cập.
3Người Ai-cập sẽ hoảng sợ,
ta sẽ phá hỏng kế hoạch chúng.
Chúng sẽ cầu hỏi thần tượng mình
và các vong linh người đã chết,
hỏi các đồng bóng và thầy bói.”
4CHÚA là Thượng Đế Toàn năng phán,
“Ta sẽ trao Ai-cập cho một ông chủ khắc nghiệt,
một vua hùng mạnh sẽ cai trị chúng.”
5Biển sẽ khô cạn,
nước sẽ biến mất khỏi sông Nin.
6Các kênh rạch sẽ hôi thúi;#19:6 hôi thúi Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ ngữ nầy đọc lên nghe như sông Nin.
và các suối nước của Ai-cập sẽ khô cạn.
Các cây mọc dưới nước sẽ thối;
7các cây dọc theo bờ sông Nin sẽ chết.
Ngay cả các cây mọc trong đồng bên bờ sông Nin sẽ khô héo,
bị gió thổi đi, và biến mất.
8Những người đánh cá cùng những kẻ bắt cá trong sông Nin, sẽ than khóc;
những kẻ đánh cá trên sông Nin sẽ buồn rầu.
9Những kẻ dùng cây đay dệt thành vải sẽ rầu rĩ,
và những thợ dệt vải trắng sẽ tuyệt vọng.
10Những thợ dệt vải sẽ phá sản,
và kẻ làm công kiếm tiền sẽ thảm sầu.
11Các viên chức của thành phố Xô-an#19:11 Xô-an Một thành trong xứ Ai-cập. Xem câu 13. toàn là đồ ngu ngốc;
những cố vấn khôn ngoan cho vua Ai-cập đưa ra ý kiến bậy bạ.
Làm sao các ngươi nói được cùng vua rằng,
“Tôi là dòng dõi của những người khôn ngoan”?
Làm sao ngươi bảo rằng,
“Tôi là dòng vua xưa kia”?
12Hỡi Ai-cập, kẻ khôn ngoan của ngươi đâu?
Bảo chúng cho ngươi biết điều CHÚA Toàn năng đã định cho Ai-cập đi.
13Các viên chức của Xô-an đã bị gạt;
các lãnh tụ của Mem-phít#19:13 Mem-phít Hay “Nóp,” một thành lớn trong xứ Ai-cập. tin chuyện nhảm.
Cho nên các lãnh tụ Ai-cập
hướng dẫn dân mình đi lầm lạc.
14CHÚA đã khiến các lãnh tụ đó hoang mang.
Chúng hướng dẫn dân Ai-cập đi lang thang không lối,
như người say sờ soạng trong đồ mình mửa ra.
15Ai-cập bó tay, dù sang hay hèn,
lãnh tụ hay thường dân, không ai giúp nó được.
16Trong ngày đó dân Ai-cập sẽ như đàn bà. Chúng sẽ khiếp sợ CHÚA Toàn năng, vì Ngài sẽ giơ tay lên phạt chúng. 17Đất Giu-đa sẽ làm cho Ai-cập hoảng sợ. Ai nghe đến tên Giu-đa cũng sẽ kinh khiếp, vì CHÚA Toàn năng đã định nghịch cùng chúng. 18Lúc đó năm thành trong Ai-cập sẽ nói tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ của xứ Ca-na-an. Họ sẽ cam kết trung thành cùng CHÚA Toàn năng. Một trong các thành đó sẽ có tên là Thành Hủy Diệt.#19:18 Thành Hủy Diệt Đây là một lối chơi chữ trong danh từ “Thành Mặt Trời,” cũng gọi là thành On hay Hê-li-ô-bô-li.
19Lúc đó sẽ có một bàn thờ cho CHÚA giữa xứ Ai-cập và một đền kỷ niệm cho CHÚA ở biên giới Ai-cập. 20Đây là dấu hiệu và nhân chứng cho CHÚA Toàn năng trong xứ Ai-cập. Khi dân chúng kêu xin CHÚA cứu giúp thì Ngài sai người đến cứu và bênh vực họ. Ngài sẽ giải cứu họ khỏi những kẻ ức hiếp họ.
21CHÚA sẽ tỏ mình cho dân Ai-cập, họ sẽ biết Ngài là CHÚA. Họ sẽ thờ lạy Thượng Đế và dâng của lễ. Họ sẽ hứa nguyện#19:21 hứa nguyện Một lời cam kết đặc biệt cùng Thượng Đế. Xem Lê-vi 22:18-24. cùng CHÚA và giữ lời hứa đó. 22CHÚA sẽ trừng phạt dân Ai-cập, nhưng Ngài sẽ chữa lành cho họ. Họ sẽ trở lại cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời cầu khẩn của họ và chữa lành họ.
23Lúc đó sẽ có một đường cái chạy từ Ai-cập đến A-xy-ri. Người A-xy-ri sẽ đi đến Ai-cập, và người Ai-cập sẽ đi đến A-xy-ri. Cả người Ai-cập lẫn A-xy-ri đều sẽ cùng thờ lạy Thượng Đế.#19:23 Cả người Ai-cập … Thượng Đế Hay “Ai-cập sẽ phục vụ A-xy-ri.” 24Lúc đó Ít-ra-en, A-xy-ri, và Ai-cập sẽ hiệp chung nhau. Họ sẽ trở thành nguồn phước cho cả thế giới. 25CHÚA Toàn năng sẽ chúc phước cho họ rằng, “Hỡi Ai-cập, ngươi là dân ta. Hỡi A-xy-ri, ta đã dựng nên ngươi. Hỡi Ít-ra-en, ngươi là sản nghiệp ta. Tất cả các ngươi đều sẽ được phước!”

Currently Selected:

Ê-sai 19: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy